Muzyka w Bizancjum: „Kanon paschalny” Jana Damasceńskego

Katedra Historii Bizancjum KUL oraz Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej KUL zapraszają 17 maja 2012 r. na Sympozjum bizantynistyczno-patrystyczne połączone z koncertem muzyki bizantyńskiej w wykonaniu Marcina Abijskiego i Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza pt. Muzyka w Bizancjum: „Kanon paschalny” Jana Damasceńskego.

Miejsce: Kolegium Jana Pawła II, s. C-1031.

Program:


13.30 Muzyka w pismach Ojców Kościoła – ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz
14.00 „Kanon paschalny” św. Jana Damasceńskego jako liturgiczne urzeczywistnienie duchowości
hezychastycznej – prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
14.30 Struktura bizantyńskiej formy kanonu i liturgiczne implikacje muzyczne między Wschodem a
Zachodem – ks. dr Piotr Paćkowski
15.00 Bizantyński śpiew liturgiczny – Marcin Abijski
15.30 Dyskusja
16.00-17.00 Koncert muzyki bizantyńskiej „Kanon paschalny” Jana Damasceńskego (kanon będzie wykonany w języku greckim) (wstęp wolny)


Wykonawcy: Marcin Abijski i Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza Marcin Abijski doktorant Katedry Teologii Prawosławnej (Instytut Ekumeniczny KUL) jest wybitnym śpiewakiem, muzykologiem bizantyńskim, absolwentem Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego na Wydziale Teologii Społecznej oraz Ateńskiego Konserwatorium Narodowego na Wydziale Muzyki Bizantyńskiej, gdzie był uczniem Archonta Hymnodosa
Patriarchatu Konstantynopola – Georgiosa Chatzichronoglou. Marcin Abijski jest również założycielem i dyrygentem Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza.

 

Plakat (pdf)

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2012, godz. 09:30 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2012-05-12