Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie

Muzykologia (stacjonarne doktoranckie)

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów muzykologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoba posiadająca dyplom magistra innego kierunku może ubiegać się o przyjęcie z zastrzeżeniem obowiązku zaliczenia różnicy programowej określonej przez Dziekana Wydziału Teologii w oparciu o podjętą przez kandydata specjalizację naukową. Termin realizacji różnicy programowej upływa po pierwszym roku studiów doktoranckich.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, godz. 11:54 - Magdalena Kargol