Logo_male_muzykologia

 Pracownicy

 
Sekretarz - mgr Urszula Jankiewicz-Dzierżak

  

Katedra Polifonii Religijnej
- ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL (Kierownik Katedry)

- dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, adiunkt

- dr Kinga Krzymowska-Szacoń, adiunkt (sekretarz katedry)

- dr Marek Bebak, asystent

 

Katedra Instrumentologii
- dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL (Kierownik Katedry)
- o. dr Mieczysław Julian Śmierciak OFM, adiunkt

- dr Andrzej Gładysz, adiunkt

 

Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

- dr hab. Tomasz Rokosz, adiunkt (Kierownik Katedry)
dr hab. szt. Elżbieta Charlińska, adiunkt
dr Kinga Strycharz-Bogacz, adiunkt

dr hab. Beata Bodzioch, adiunkt
   

Katedra Dydaktyki Muzycznej
dr hab. szt. Grzegorz Pecka (Kierownik Katedry)
- dr hab. szt. Iwona Sawulska, adiunkt
- dr hab. szt. Agnieszka Szulc-Brzyska, adiunkt
- dr hab. szt. Jadwiga Kowalska, adiunkt 

 

Biblioteka Instytutu Muzykologii
- mgr Stanisław Czajkowski, kustosz

 

Inni pracownicy Instytutu 
mgr Dzierżysław Nowotarski, konserwator fortepianów i pianin
mgr Andrzej Madej, specjalista-konserwator organów

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2018, godz. 08:42 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak