KitK1

Zrozumieć piękno muzyki!

 

 
Studia z muzykologii prowadzimy w ramach dwóch specjalności: krytyka i dziennikarstwo muzyczne oraz muzyka liturgiczna. 


 
MUZYKOLOGIA SPEC. KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • nauczania przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia
 • nauczania przedmiotu „muzyka” w szkołach ogólnokształcących
 • redagowania i przygotowania tekstów dotyczących zagadnień muzycznych

Zawody:

 • krytyk muzyczny
 • redaktor muzyczny
 • ekspert w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych
 • edytor muzyczny

   

MUZYKOLOGIA SPEC. MUZYKA LITURGICZNA 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • nauczania przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia
 • nauczania przedmiotu „muzyka” w szkołach ogólnokształcących
 • wykonywania zadań muzyka kościelnego I kategorii

Zawody:

 • dyrygent chórów i zespołów muzycznych oraz animator życia liturgiczno-muzycznego w kościołach diecezji polskich
 • organista
 • nauczyciel muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjach
 • nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia

 

Autor: Katarzyna Mysłowska
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 10:27 - Ewa Kula