KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

MUZYKOLOGIA SPEC. KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • nauczania przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia
 • nauczania przedmiotu „muzyka” w szkołach ogólnokształcących
 • redagowania i przygotowania tekstów dotyczących zagadnień muzycznych

Zawody:

 • krytyk muzyczny
 • redaktor muzyczny
 • ekspert w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych
 • edytor muzyczny

   

MUZYKOLOGIA SPEC. MUZYKA LITURGICZNA 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • nauczania przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia
 • nauczania przedmiotu „muzyka” w szkołach ogólnokształcących
 • wykonywania zadań muzyka kościelnego I kategorii

Zawody:

 • dyrygent chórów i zespołów muzycznych oraz animator życia liturgiczno-muzycznego w kościołach diecezji polskich
 • organista
 • nauczyciel muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjach
 • nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia
 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Teologii w Lublinie

 

 

O przyjęcie mogą się ubiegać:

- absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku muzykologia;

- absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: historia, historia sztuki, studia artystyczne;

- absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych.

Kwalifikacja na podstawie:

a) konkursu ocen na dyplomie licencjackim lub magisterskim (25% wyniku końcowego);

b) rozmowy kwalifikacyjnej z podstawowych zagadnień muzykologii (75% wyniku końcowego).

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 09:50 - Magdalena Kargol