Każde spotkanie z drugim człowiekiem ma swój wymiar, znaczenie, sens a często stanowi wielkie doświadczenie. Niemal każdego dnia spotykamy różnych ludzi, którzy często serwują nam różne treści. Nie sposób je zakodować w pamięci, gdyż ich intensyfikacja powoduje przeciążenie naszego umysłu, pamięci. Bywają jednak spotkania, które głęboko zapadają nam nie tylko w pamięci, w sercu, ale wytyczają nam pewien kierunek myślenia, życia. Zapewne do takich spotkań, którego wycisnęły znamię w pamięci, należy seminarium polsko-węgierskie jakie miało miejsce 23 marca 2015 roku w Stalowej Woli. Dr Imre Molnar wieloletni Radca Ambasady Węgierskiej w Polsce a obecnie pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Budapeszcie oraz Pan István Zombori - redaktor Zespołu Encyklopedii Historii Kościoła Węgierskiego poprowadzili ze studentami seminarium naukowe na temat Janosa Esterhazego – polsko-węgierskiego męczennika. Oprócz klasycznego wykładu i prezentacji materiałów jemu poświęconych odbyła się także dyskusja.

Studenci na kanwie wykładu i prezentacji, zadali wiele – często interesujących – pytań, obejmujących różne kwestie historyczne i bieżące. Kilka krotnie nasi Goście podkreślali, że takich pytań jakie otrzymali ze strony naszych studentów, nigdy by nie otrzymali w swoim ojczystym kraju – na Węgrzech. Znajomość historii, bieżących wydarzeń i wielu kwestii z różnych obszarów życia społecznego, pozwoliło adeptom skierować wiele interesujących a zarazem trudnych pytań. To z kolei stało się miłym zaskoczeniem dla Gości, którzy – gdyby nie ramy czasowe – długo by prowadzili dysputę z młodymi „Orłami”. Każdy z uczestników seminarium w darze otrzymał egzemplarz książki wydanej w ostatnich dniach na Węgrzech a poświęconej właśnie Janosowi Esterhazemu – uznawanemu męczennikowi węgiersko-polskiemu. Ten dar w formie opracowania był formą podzielenia się darem „osoby”, która stała się jakby ikoną obu Narodów, które wielokrotnie doświadczały cierpienia, krzyża.

Autor: Karolina Kowalczuk
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2015, godz. 22:04 - Karolina Psonka