dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL, dr Aleksandra Seta-Koselska

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z technikami izolacji całkowitego (genomowego) DNA z materiału roślinnego (zarówno z tymi bardziej zaawansowanymi, wymagającymi użycia specjalistycznych odczynników i urządzeń laboratoryjnych, jak również z technikami izolacji z wykorzystaniem prostych, domowych środków). W dalszej kolejności zapoznanie z podstawową techniką wykorzystywaną w analizie DNA – elektroforezą, czyli metodą rozdzielania cząsteczek DNA w polu elektrycznym.

 

Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się ze sposobem przygotowania żelu agarozowego, składania zestawu do elektroforezy poziomej, a następnie wylewania żelu i nanoszenia próbek. Na koniec pokazane zostaną sposoby wizualizacji żelu po zakończonym procesie elektroforezy - wybarwianie uzyskanych prążków barwnikiem fluorescencyjnym i ich obserwacja przy użyciu transiluminatora UV.

 

W ten sposób uczniowie będą mieli możliwość bezpośredniego obcowania z podstawowymi technikami analizy molekularnej wykorzystywanymi w laboratoriach na całym świecie, posiądą elementarną wiedzę na temat procesu elektroforezy i jej zastosowań. Prezentacja będzie mała charakter laboratoriów i pokazu.

 

Instytut Biotechnologii s. 2.13, uczestnicy 15

  • 15 maja br., godz. 11:00
  • 16 maja br., godz. 09:00
  • 17 maja br., godz. 10:00

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 15:05 - Andrzej Zykubek