Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do aplikowania na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

Uwaga! Pojawiło się wiele nowości w porównan iu z poprzednimi zasadami zaplikowania na wyjazdy wramach LLP-Erasmus. Studenci , którzy już odbyli studia czy praktyki mają także możliwość ponownego aplikowania!!! Studenci na ostatnim roku mogą aplikować o wyjazd na praktykę, którą odbędą już jako absolwenci KUL!

Szczegóły i formularze na stronie: wyjazdy-na-czesc-studiow,art_5268.html oraz wyjazdy-na-praktyki,art_5275.html ZAPRASZAMY!!! Termin składania aplikacji - 7 marca 2014