Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL otrzymał Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny - Sertum Scientiarum Lublinense - za 2017 rok, przyznane przez Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego za książkę pt. "Religion and Law in Poland".  Publikacja została oceniona "jako wyróżniające się osiągnięcie Lubelskiego Środowiska Naukowego". Wręczenie nagrody odbyło się 4 stycznia 2018 roku w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2018, godz. 13:18 - Adam Jankowski