Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu

 

 

Nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w ideę chrześcijańskiego humanizmu np. ukazujące godność osoby ludzkiej, jej innowacyjność, działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

Do nagrody mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody. Kandydatami do nagrody mogą być osoby, które nie ukończyły 40 roku życia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody przysługuje każdemu członkowi Kapituły, osobom fizycznym oraz członkom instytucji z kraju i zagranicy. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne uzasadnienie, trzy egzemplarze proponowane do nagrody publikacji oraz dwie recenzje przygotowane na potrzeby zgłoszenia do Nagrody.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca każdego roku na adres:

 

Sekretariat Rektora KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin  

z dopiskiem: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – osiągnięcia naukowe”.

 

Kapituła Konkursu:

  1. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL - Przewodniczący
  2. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - Prezes Zarządu Fundacji Potulickiej
  3. abp Józef Kupny - Metropolita Wrocławski, Przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP
  4. dr hab. Andrzej Zoll - Uniwersytet Jagielloński
  5. dr hab. Tomasz Trojanowski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  6. dr hab. Jacek Jadacki - Uniwersytet Warszawski
  7. dr hab. Witold Modzelewski - Uniwersytet Warszawski

Regulamin nagrody

 

Kontakt:
Dział Organizacyjno-Prawny
e-mail: dop@kul.pl
tel.: 81 445 41 77

Autor: Grzegorz Tylec
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018, godz. 09:30 - Grzegorz Tylec