Wręczenie Nagrody im. Dra Kazimierza Skowrońskiego Dyrektorowi Instytutu Leksykografii KUL, drowi Edwardowi Gigilewiczowi i współpracownikom

W czwartek 15 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej Zarząd Regionalnego Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej po raz drugi przyznał Nagrodę im. Dra Kazimierza Skowrońskiego.

 

 

Licznie przybyli goście zgromadzili się o godzinie 13:00 w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowejprzy ulicy Piłsudskiego 7, gdzie zostali powitani przez dyrektora biblioteki mgra Andrzeja Jagodzińskiego oraz ks. dra Sławomira Zycha, który zgłosił kandydaturę dra Edwarda Gigilewicza i współpracowników do otrzymania wyróżnienia i przypomniał, że nagroda ta jest przyznawana za szczególny wkład w propagowanie historii regionu kolbuszowskiego. Następnie laudację wygłosił dr hab. Tomasz Nowicki, który zaprezentował sylwetkę głównego laureata oraz ukazał zasługi środowiska związanego z Instytutem Leksykografii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, propagującego region kolbuszowski na szpaltach Encyklopedii katolickiej, łamach „Rocznika Kolbuszowskiego” oraz w tomie 2 serii Prace Instytutu, będącym pokłosiem konferencji naukowej pod takim samym tytułem Madonna z Puszczy. Sanktuarium Matki Bożej Patronki Leśników, Pani Ziemi Kolbuszowskiej w Ostrowach Tuszowskich (Kolbuszowa 2012).

Uczestnicy spotkania mogli usłyszeć, ile miejsca w Encyklopedii katolickiej poświęcono regionowi kolbuszowskiemu, jakiego rodzaju hasła zostały już opublikowane –dotyczące parafii (m.in. Cmolas, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Ostrowy Tuszowskie, Raniżów), biogramy właścicieli, fundatorów i osób związanych z regionem (np. Józef Chrząszcz, Julian Maciej Goslar, Stanisław i Aleksander Michał Lubomirscy, Idzi Madejski, Paweł Karol Sanguszko, Tylman z Gameren) – a także jakim zagadnieniom pracownicy Instytutu Leksykografii poświęcili uwagę w artykułach publikowanych na łamach „Rocznika Kolbuszowskiego”. W roczniku 12 za rok 2012 znalazły się: próba analizy literackiej Wierszy młodzieńczych Jana Włodka (Kraków 2011), kolatora kościoła parafialnego w Ostrowach Tuszowskich, autorstwa Agnieszki Pokryszki, opis stanu parafii Cmolas z 1676 roku na podstawie wizytacji biskupiej (uzupełniony łacińskim i polskim tekstem wizytacji i komunikatem na temat zapisu dotyczącego parafii Cmolas z końca XV wieku, znajdujący się w aktach biskupa krakowskiego Fryderyka Jagiellończyka) – Roberta Sawy, recenzje pracy zbiorowej o sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Rzeszowie (Rzeszów 2010) – Elżbiety Matyaszewskiej i sprawozdanie z odbytej w Bieczu konferencji naukowej Biskup Marcin Kromer 1512-1589. W służbie Kościoła, Ojczyzny i Ziemi Bieckiej – Eweliny Zarosy. W roczniku 13 za rok 2013 zamieszczono: stan parafii kolbuszowskiej z 1676 roku na podstawie wizytacji biskupiej (z edycją łacińskiego tekstu wizytacji i własnym polskim tłumaczeniem) – Roberta Sawy, recenzje książek Krzysztofa Haptasia Zarys historii bursy gimnazjalnej im. ks. Stanisława Konarskiego w Mielcu (Mielec 2012) oraz Krzysztofa Haptasia i Piotra Miodunki Zarys historii parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu (Mielec 2011) – Agnieszki Bor, pracy ks. Lucjana Józefa Rosoła o dziejach parafii Raniżów od XIV do XIX wieku (Raniżów 2012) – Katarzyny Geryn, tomu poezji Marii Reyówny (Mielec 2013) – Joanny Kwiecień, książki Zofii Rachfałowej „Wilki” (Kolbuszowa 2009) – Agnieszki Pokryszki, publikacji o zarządzaniu miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Kraków 2011) – Eweliny Zarosy.

Nagrodę odebrali przybyli na uroczystość pracownicy Instytutu Leksykografii. Dyrektor Instytutu pokrótce zaprezentował osoby oraz przedstawił ich obowiązki w redakcji. Imprezę uświetnił koncert uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej.

Autor: Piotr Królikowski
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2014, godz. 09:31 - Piotr Królikowski