Miło nam poinformować, że wśród prac zgłoszonych przez KUL na XIV Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą zostały nagrodzone prace napisane przez osoby z Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Ekonomii i Zarządzania):

- Pani Marta Cichocka (absolwentka kierunku ekonomia) za pracę magisterską pt.: „Ocena relacji między płynnością finansową i rentownością na podstawie sprawozdań finansowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz, pod kierunkiem dr Marii Zuby-Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów KUL), otrzymała nagrodę II Stopnia w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.
- Pani dr Maria Zuba-Ciszewska (Katedra Bankowości i Finansów KUL) za dwa artykuły w zagranicznym periodyku z zakresu spółdzielczości pt.: „The role of dairy cooperatives in reducing waste of dairy products in the Lubelskie voivodeship”, „The role of cooperative movement in development of rural areas: a case study of Poland”, otrzymała Wyróżnienie w kategorii prac badawczych.
Serdecznie gratulujemy!

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018, godz. 15:29 - Maria Mazurek-Olszowa