Dnia 1 kwietnia 2017 roku, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało nagrody FENIKS, honorujące wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Z radością informujemy, że w tegorocznym konkursie uznanie jury zyskała praca osób z naszego Wydziału.

W kategorii „Nauki kościelne” FENIKSA otrzymała Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, praca zbiorowa pod redakcją prof. Krystyny Chałas i ks. dr hab. Adama Maja, prof. KUL, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN.

W kategorii „Duchowość” – książki „Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. Tom I i II” pod red. dra Edwarda Gigilewicza i siostry dr hab. Loyoli Marii Opiela oraz „Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego” pod red. siostry dr hab. Loyoli Marii Opiela (Episteme/Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP). Uzasadnienie: Publikacje te stanowią cenne źródło do poznania myśli religijnej, społecznej i pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, której trafność i znaczenie pozostają wciąż aktualne. Niezwykle efektowne połączenie teorii i praktyki wiedzy pedagogicznej, łączące ze sobą wskazania o charakterze religijnym, społecznym, rodzinnym i narodowościowym, które dają możliwość permanentnej edukacji świadomych obywateli.  Więcej

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018, godz. 09:02 - Maria Mazurek-Olszowa