Za swą aktywność naukową i pisarską ks. prof. Jan Walkusz
     był wielokrotnie nagradzany.

 

Jest m. in.:

punktor_drewno  laureatem kilku konkursów poetyckich,

punktor_drewno  stypendystą "Fundacji Kopernikańskiej"
          w zakresie literatury (1990-1992),

punktor_drewno odznaczony nagrodą R. Wróblewskiego (1991),
     naukową im. F. Skowyry (1992)
     a także "Medalem Stolema" (1997).

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2009, godz. 23:22 - Ewa Zięba