Najbliższe zajęcia dla słuchaczy dorosłych odbędą się w dniu 28 marca w godzinach 15.45-17.15 w budynku KUL na ul. ks. J. Popiełuszki. Temat wykładu to

 

Rok 2014 rokiem wyborczym. Na jakich przedstawicieli będziemy głosować

 

ZAPRASZAMY!