Najbliższe zajęcia dla słuchaczy dorosłych odbędą się w dniu 4 kwietnia w godzinach 15.45-17.15 w budynku KUL na ul. ks. J. Popiełuszki. Temat wykładu to

 

Marketing w dobie klienta XXI wieku

 

ZAPRASZAMY!