Zajęcia dla słuchaczy dorosłych odbędą się w dniu 7 marca w godzinach 15.45-17.15 w budynku KUL na ul. ks. J. Popiełuszki. Temat wykładu to

 

Sposób zawarcia małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym

 

ZAPRASZAMY!