Projekt „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Okres realizacji: 01.01.2011-31.12.2015, budżet 9 044 020,27 PLN.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017, godz. 10:52 - Piotr Siemaszko