Właśnie ukazała się najnowsza książka

prof. Lechosława Lameńskiego,

"Zatrzymani w kadrze.

Eseje o współczesnych artystach lubelskich"

(Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 441, il. 280.)

Książka jest zbiorem 28 wcześniej publikowanych esejów autora

(głównie na łamach kwartalnika literacko-artystycznego Akcent).

Esejów, których bohaterami są współcześni artyści lubelscy,

reprezentanci jednego z najciekawszych - zdaniem autora -

środowisk twórczych w Polsce.

 

/PDF/

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, godz. 10:54 - Ireneusz Marciszuk