Przestrzeń kulturowa Słowian, red. A. Lenart, M. Sidor, Lublin 2016

 

M. Grygiel, Gra w wartości - aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova, Lublin 2016

 

A. Woźniak, Aleksy Riemizow na rozdrożach literatury, Lublin 2016

 

M. Mocarz-Kleindienst, M. Kawęcka, Rosyjsko-polski słownik terminów biznesowych, Lublin 2015

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Nowacki, D. Nowacka, L. Puszak, tom 2, Lublin 2015

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Nowacki, D. Nowacka, L. Puszak, tom 1, Lublin 2014

 

W świecie wartości naszych i innych. Z najnowszych badań nad literaturą, kulturą i językiem Słowian wschodnich., red. M. Mocarz-Kleindienst, A. Nowacki, B. Siwek, Lublin 2014

 

"Labirynt" - Antologia współczesnego dramatu białoruskiego, red. B. Siwek, Lublin 2013

 

Kołbuk W., Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej, Lublin 2013 

 

Przestrzeń kulturowa Słowian. Tom I, red. M. Sidor, Lublin 2012

 

Mocarz M., Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie, Lublin 2011, ss. 245.

 

Siwek B., Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze, Lublin 2011, ss. 412.

 

W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. A. Woźniak, W. Kowalczyk, Lublin 2010, ss. 270.

 

Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, ss. 374.

 

Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią, red. m. in.: D. Nowacka, A. Nowacki, Lublin 2010, ss. 300.

 

Sidor M., Rosja i jej duchowość: proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, Lublin 2009, ss. 222.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2016, godz. 18:31 - Monika Grygiel