Lew Szestow, Dziennik myśli. Pochwała głupoty, przekład i opracowanie A. Woźniak, Lublin 2018, ss. 136.

 

Jewgienij Nikołajew, Czerwony snajper. Wspomnienia z frontu wschodniego, przekład i opracowanie M. Cybulski, Warszawa 2018, ss. 200.

 

Ludmiła Pawliczenko, Pani Śmierć. Najsłynniejsza snajperka frontu wschodniego, przekład i opracowanie M. Cybulski, Warszawa 2018, ss. 296.

 

M. Wideł-Ignaszczak, Przekaz leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski, Lublin 2017, ss. 252.

 

M. Cybulski, Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL, Lublin 2017, ss. 200.

 

M. Sidor, Próba literackiej summy. Pisarz-prawda-historia w „Czerwonym kole” Aleksandra Sołżenicyna, Lublin 2017, ss. 292.

 

Библейские и христианские мотивы в современной русской поэзии/Motywy biblijne i chrześcijańskie we współczesnej poezji rosyjskiej, wybór wierszy i tłumaczenie z języka rosyjskiego O. Lewicka, Lublin 2016, ss. 94.

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, t. 3, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Archangielska, H. Duda, A. Nowacki, D. Nowacka i in, Lublin 2016.

 

Przestrzeń kulturowa Słowian, t. 3, red. A. Lenart, M. Sidor, Lublin 2016, ss. 316.

 

M. Grygiel, Gra w wartości – aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova, Lublin 2016, ss. 232.

 

M. Cybulski, Zygmunt Szczęsny Feliński – pisarz i człowiek, Warszawa 2015, ss. 495.

 

A. Woźniak, Aleksy Riemizow na rozdrożach literatury. Studia i szkice o twórczości pisarza (Алексей Ремизов на распутье литературы), Lublin 2015, ss. 358.

 

M. Mocarz-Kleindienst, M. Kawęcka, Rosyjsko-polski słownik terminów biznesowych, Lublin 2015, ss. 100.

 

M. Kaczmarczyk, A. Nowacki, Polsko-ukraiński słownik terminów dziennikarskich z suplementem ukraińsko-polskim, Lublin 2015, ss. 142.

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, t. 2, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Nowacki, D. Nowacka, L. Puszak, Lublin 2015, ss. 282.

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, t. 1, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Nowacki, D. Nowacka, L. Puszak, Lublin 2014, ss. 298.

 

W świecie wartości naszych i innych. Z najnowszych badań nad literaturą, kulturą i językiem Słowian wschodnich, red. M. Mocarz-Kleindienst, A. Nowacki, B. Siwek, Lublin 2014, ss. 278.

 

M. Cybulski, ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa, Toruń 2013, ss. 216.

 

Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Estetyka. Recepcja, red. A. Woźniak, Lublin 2013, ss. 415.

 

A. Nowacki, „Myśli pod prąd”. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928, Lublin 2013, ss. 228.

 

„Labirynt”. Antologia współczesnego dramatu białoruskiego, red. B. Siwek, Radzyń Podlaski 2013, ss. 414.

 

W. Kołbuk, Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej, Lublin 2013, ss. 244.

 

Przestrzeń kulturowa Słowian, t. 2, red. M. Sidor, Lublin 2013, ss. 220.

 

Przestrzeń kulturowa Słowian, t. 1, red. M. Sidor, Lublin 2012, ss. 130.

 

D. Nowacka, A. Świć, A. Nowacki, Let’s talk! Porozmawiajmy! Порозмовляймо! English-Polish-Ukrainian quintessential phrasebook. Angielsko-polsko-ukraiński niezbędnik językowy. Англійсько-польсько-український розмовник першої необхідності, Lublin 2012, ss. 336.

 

M. Mocarz, Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie, Lublin 2011, ss. 245.

 

B. Siwek, Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze, Lublin 2011, ss. 412.

 

W kręgu wartości. Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. A. Woźniak, W. Kowalczyk, Lublin 2010, ss. 270.

 

Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, ss. 374.

 

Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią, red. D. Nowacka, A. Nowacki i in., Lublin 2010, ss. 300.

 

M. Sidor, Rosja i jej duchowość. Proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, Lublin 2009, ss. 222.

 

M. Cybulski, Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków (1863-1918), Warszawa 2009, ss. 257.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2019, godz. 12:39 - Marcin Cybulski