Библейские и христианские мотивы в современной русской поэзии/Motywy biblijne i chrześcijańskie we współczesnej poezji rosyjskiej, Wybór wierszy i tłumaczenie z języka rosyjskiego Olga Lewicka, Lublin 2016.

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Archangielska, H. Duda, A. Nowacki, D. Nowacka,  et al., tom 3, Lublin 2016.

 

Przestrzeń kulturowa Słowian, t. 3, red. A. Lenart, M. Sidor, Lublin 2016

 

M. Grygiel, Gra w wartości - aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova, Lublin 2016

 

Anna Woźniak, Aleksy Riemizow na rozdrożach literatury. Studia i szkice o twórczości pisarza (Алексей Ремизов на распутье литературы), Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, 358 ss.

 

M. Mocarz-Kleindienst, M. Kawęcka, Rosyjsko-polski słownik terminów biznesowych, Lublin 2015

 

M. Kaczmarczyk, A. Nowacki, Polsko-ukraiński słownik terminów dziennikarskich z suplementem ukraińsko-polskim, Lublin: „Wydawnictwo KUL” 2015, 142 s.

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Nowacki, D. Nowacka, L. Puszak, tom 2, Lublin 2015

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Nowacki, D. Nowacka, L. Puszak, tom 1, Lublin 2014

 

W świecie wartości naszych i innych. Z najnowszych badań nad literaturą, kulturą i językiem Słowian wschodnich., red. M. Mocarz-Kleindienst, A. Nowacki, B. Siwek, Lublin 2014

 

Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Estetyka. Recepcja, red. A. Woźniak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, 415 s.

 

Nowacki Albert,"Myśli pod prąd". Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, 228 s.

 

"Labirynt" - Antologia współczesnego dramatu białoruskiego, red. B. Siwek, Lublin 2013

 

Kołbuk W., Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej, Lublin 2013 

 

Przestrzeń kulturowa Słowian, t. 2, red. M. Sidor, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, 129 s.

 

Przestrzeń kulturowa Słowian. t. 1, red. M. Sidor, Lublin 2012

 

Nowacka Dagmara, Świć Anna, Nowacki Albert, Let’s talk! Porozmawiajmy! Порозмовляймо! English-Polish-Ukrainian quintessential phrasebook. Angielsko-polsko-ukraiński niezbędnik językowy. Англійсько-польсько-український розмовник першої необхідності, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, 336 s. 

 

Mocarz M., Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie, Lublin 2011, ss. 245.

 

Siwek B., Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze, Lublin 2011, ss. 412.

 

W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. A. Woźniak, W. Kowalczyk, Lublin 2010, ss. 270.

 

Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, ss. 374.

 

Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią, red. m. in.: D. Nowacka, A. Nowacki, Lublin 2010, ss. 300.

 

Sidor M., Rosja i jej duchowość: proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, Lublin 2009, ss. 222.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2016, godz. 13:35 - Monika Grygiel