Wydarzenia, które zostały tu jedynie zasygnalizowane, a także inne, są szerzej opisane na stronach poszczególnych Katedr.

 

1. „Chrześcijaństwo jutra” – II Międzynarodowy Kongres Teologii Fundamentalnej, zorganizowany w dniach 18-21 września 2001 w KUL z udziałem uczonych z Polski, Czech, Włoch, Niemiec, Austrii, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, Belgii i Stanów Zjednoczonych

 

2. Leksykon Teologii Fundamentalnej (Lublin-Kraków 2002, ss. 1429) – drugi leksykon z zakresu teologii fundamentalnej w literaturze światowej, a pierwszym w polskiej; obejmuje całokształt zagadnień należących do teologii fundamentalnej (278 haseł przedmiotowych, 166 osobowych i 163 tzw. hasła odsyłaczowe); hasła i tematy przygotowali, specjaliści z dziedziny teologii fundamentalnej oraz z innych dziedzin teologicznych, m.in. bibliści, dogmatycy, historycy Kościoła, a także filozofowie, socjolodzy, psycholodzy, religioznawcy (łącznie 109 autorów). Zespół redakcyjny – ks. Marian Rusecki (red. nacz.), ks. Krzysztof Kaucha, Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Jacenty Mastej, wraz z ówczesnym Rektorem KUL, ks. prof. A. Szostkiem, ks. dr Zbigniewem Krzyszowskim oraz przedstawicielami Wydawnictwa "M" – w czasie prywatnej audiencji dnia 6 grudnia 2002 r. wręczył specjalnie wydany egzemplarz Leksykonu papieżowi Janowi Pawłowi II, któremu księga została zadedykowana. Za opracowanie Leksykonu jego redaktorzy otrzymali Lubelską Nagrodę Naukową 2002 – Premium Scientiarum Lublinense.

 

3. Wręczenie księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Marianowi Ruseckiemu z okazji 65. rocznicy urodzin – w czasie obrad dorocznego zjazdu polskich teologów fundamentalnych, Lublin, 27 września 2007 r. Relacja w Akademickiej Kronice Filmowej (AKF) – akf-ksiega-pamiatkowa-ku-czci-ks-prof-m-ruseckiego,art_6888.html

 

4. Pięćdziesięciolecie reaktywacji Katedry Historii i Etnologii Religii – sympozjum naukowe, Lublin, 24 października 2008 r. Relacja w Akademickiej Kronice Filmowej (AKF) - akf-badania-nad-religiami-afryki-oraz-religijnoscia-polski-i-ukrainy,art_13244.html

 

5. Sympozjum naukowe "Badania religiologiczne w Polsce" w dniu 25 października 2010 r. poprzedziło uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej prof. dr. hab. Henrykowi Zimoniowi SVD z okazji 70. rocznicy urodzin. Relacje obu wydarzeń w Akademickiej Kronice Filmowej (AKF) -

akf-badania-religiologiczne-w-polsce,art_26346.html

akf-wreczenie-ksiegi-pamiatkowej-dedykowanej-ksiedzu-profesorowi-henrykowi-zimoniowi-svd-w-70-rocznice-urodzin,art_26550.html

 

6. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce – przy współpracy doktorantów, chóru duszpasterstwa akademickiego KUL oraz gminy muzułmańskiej w Lublinie w styczniu 2004 i 2005 zorganizowano obchody Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

 

7. Instytut we współpracy z Dominikańskim Centrum Studiów nad Teologią i Społeczeństwem w Nijmegen i Katedrą Literatury i Języka Niderlandzkiego KUL zorganizował w dniach 7-8 października 2010 r. międzynarodową konferencję pt. „TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA. DOŚWIADCZENIA HOLANDII I POLSKI”. Po wygłoszeniu i przedyskutowaniu referatów uczestnicy przeprowadzili trzygodzinną dyskusję panelową w języku angielskim nad najbardziej intrygującymi zagadnieniami poruszanymi w referatach.

 

8. Kulowscy teologowie w Polskiej Akademii Nauk i Lubelskim Towarzystwie Naukowym -  pracownicy Instytutu, przede wszystkim ks. prof. Marian Rusecki, przyczynili się do powstania (2003) i funkcjonowania Komitetu Nauk Teologicznych przy Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Nauk Teologicznych przy Wydziale Humanistycznym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Ks.prof. Henryk Zimoń jest członkiem Komitetu Nauk Etnologicznych przy PAN od 1990 r.

 

9. W ciągu całej działalności w Instytucie powstały 94 rozprawy doktorskie (promotorzy: ks. prof. T. Chodzidło - 4, ks. prof. E. Kopeć - 15, ks. prof. S. Nagy - 12, ks. prof. M. Rusecki - 40, ks. prof. H. Zimoń - 12, ks. prof. Z. Kupisiński - 2, o. prof. I. Ledwoń - 3, ks. prof. K. Kaucha - 3, ks. prof. J. Mastej - 2. ks dr hab. A. Pietrzak - 1) oraz ok. 550 prac magisterskich i ponad 30 licencjackich.

 

powrót
Autor: Stanisław Grodź
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2016, godz. 14:18 - Ireneusz Ledwoń