Najważniejsze publikacje:

 

książki:
Paweł Urbanowicz, Marcin Płonkowski, Dmitry Urbanowicz, Bazy danych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo KUL 2011, 380 s.

 

Marcin Płonkowski, Android Studio. Tworzenie aplikacji mobilnych, Helion 2017, 400 s.

 

artykuły w książkach:

Pavel Urbanovich, Nadzeya Shutko. Theoretical Model of a Multi-Key Steganography System, in: Recent Developments in Mathematics and Informatics, Contemporary Mathematics and Computer Science Vol. 2, Ed. A. Zapała, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016, Part II, Chapter 11, pp. 181-202


P. Urbanowicz, M. Smarzewski, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni a prawo karne, Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, 2016, KUL, s.489-496.


P. Urbanowicz, R. Kozera, M. Dolecki, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do uwzględniania kluczy kryptograficznych, Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, 2016, KUL, s.479-486.

 

artykuły w czasopismach:
Płonkowski M., Urbanowicz P., Liczby podwójne i ich modyfikacje w neurokryptografii, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, no. 11b, p. 340-341

 

Urbanovich P., Płonkowski M., Churikov K., The appearance of conflict when using the chaos function for calculating the hash code, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, no.11b, p. 346-347


Marcin Płonkowski, Paweł Urbanowicz, Tuning a CMU Sphinx-III Speech Recognition System for Polish Language, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, no.4, p. 181-184


Urbanovich P.,Chourikau R.,Rimorev A., Text steganography application for protection and transfer of the information, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, no. 7, p. 95–97.


P. Urbanovich., A. Brakovich, Model matematyczny rozmieszczenia czujników, wykorzystywanych do kontrolowania stanu powietrza atmosferycznego na podstawie rozwiązania NP-trudnego problemu kolorowania grafu, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, no. 7, s. 87–89.


Gorbunova Yu., Urbanovich P., W-ciclic method interleaving of the data for communication systems, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, R. 88, no. 11b, p. 344-345.


Płonkowski M., Urbanowicz P., Liczby podwójne i ich modyfikacje w neurokryptografii, Przegląd elektrotechniczny, 2012, R88, no. 11b, p. 340–341.


Pavel Urbanovich, Marina Vitkova, Dmitriy Romanenkoю, A detection algorithm of multiple errors by multithreshold decoding of iterative codes, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, no.4, p. 235–238.


Vitali Kolesnikov, Pavel Urbanovich, Andrei Brakovich, Modelowanie i wdrażanie oprogramowania procesów unieszkodliwiania odpadów włóknistych, Przegląd elektrotechniczny, 2016, no.8, s. 33-35


Marcin Płonkowski, Pavel Urbanovich, Wykorzystanie wysokości tonu głosu w systemach rozpoznawania mowy ciągłej z dużą ilością słów, Przegląd elektrotechniczny, 2016, no.8, s. 78-81


Pavel Urbanowich, Dmitri Romanenko, Dmitri Shiman, Marina  Vitkova, Multithreshold majority decoding of LDPC-codes, Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2012, no.4a, p. 22-24


Materiały konferencji międzynarodowych


​M.Płonkowski, K. Churikau, P. Urbanovich, The appearance of conflict by using the chaos function to calculate the hash code, New electrical and electronic technologies and their industrial implementation: Proc. of the VII International Conference, Zakopane, Poland, June 28 - July 1, 2011. – Poland, 2011. – Р. 151.


P.P. Urbanovich, D.M. Romanenko, D.V. Shiman, M.F. Vitkova, Multithreshold majority decoding of LDPC-codes, New electrical and electronic technologies and their industrial implementation: Proc. of the VII International Conference, Zakopane, Poland, June 28 - July 1, 2011. – Poland, 2011. – P. 210-212.

Yu. Gorbunova, P. Urbanovich, W-ciclic method interleaving of data for communication system, New electrical and electronic technologies and their industrial implementation: Proc. of the VII International Conference, Zakopane, Poland, June 28 - July 1, 2011. – Poland, 2011. – P. 149.


A.I. Brakovich, V.I. Kolesnikov,P.P. Urbanovich, Mathematical bases of a comprehensive assessment of product quality in relation to anthropogenic impacts on the environment, NEET’2011 7-th Intern. Conf. on New electrical technologies and their industrial implementation – Zakopane, Poland, 2011, Р.148.


Долецки М., Урбанович П., Моделирование и анализ процесса синхронизации нейронных сетей для обмена критической информацией, Материалы XVII МНТК «Комплексная защита информации. Безопасность информационных технологий», Суздаль, Россия, 2012, c. 255-257


Urbanovich P.P., Vitkova M.F., Romanenko D.M., The algorithm for determining the errors multiplicity by multithreshold decoding of iterative codes, New electrical and electronic technologies and their industrial implementation: Proc. of the VIII International Conference, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013, Poland, 2013, Р. 148.


Kolesnikov V.L., Urbanovich P.P., Brakovich A.I., Data mining for industrial facilities, New electrical and electronic technologies and their industrial implementation: Proc. of the VIII International Conference, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013, Poland, 2013, Р. 145.


Płonkowski M., Urbanowicz P., Tuning a CMU Sphinx-III speech recognition system for Polish language, New electrical and electronic technologies and their industrial implementation: Proc. of the VIII International Conference, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013., Poland, 2013, Р. 146.


P. Urbanovich, A. Brakovich, V. Kolesnikov., Modeling and Software Implementation of Fibrous Waste Disposal Processes, New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation: Proc. of Int. Conf., Zakopane, Poland, June 23-26, 2015. - P.37


N.P. Shutko, P.P. Urbanovich, P.V. Zhukovski, A method of syntactic text steganography based on modification of the document-container aprosh, New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation: Proc. of the X Int. Conf., Zakopane, Poland, June 27-30, 2017, p.46


P. Urbanovich, N. Shutko, A. Zapała, A formal description of a multi-key steganographic systems, New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation: Proc. of the X Int. Conf., Zakopane, Poland, June 27-30, 2017, p.48

 

Patenty
Patent # 7114 Białoruś, Kl. U H 04 L 9/00, P.Urbanowicz, M. Płonkowski, K. Chourikov, 2010

 

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 19:24 - Anna Położyńska