Wybrane publikacje książkowe pracowników Katedry:

 

 • Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, A. Rynio (red.), Stalowa Wola, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli,1999.
 • Wychowanie człowieka otwartego. Rola "Zmysłu religijnego" Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, A. Rynio (red.), Kielce, "Jedność", 2001.
 • Rynio A. Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2001. (wyd. II.)
 • W trosce o integralne wychowanie, M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2003.
 • Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin, Wydawnictwo KUL,  2004.
 • Edukacja w ramach strategii lizbońskiej. Wybór dokumentów, D. Bis, I. Szewczak (red.), Lublin,Wydawnictwo KUL, 2007.
 • Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, A. Rynio (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007.
 • Łobacz M., Telewizja szanse i zagrożenia wychowawcze, Tychy, Maternus Media, 2007.
 • Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, A. Petkowicz (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009.
 • Opiela M., Dynamika przemian działalności opiekuńczo – wychowawczej Sióstr Służebniczek BDNP w ochronkach, Dębica, Zgromadzenie SSł. BDNP, 2011.
 •  Opiela M., Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wyd. KUL, Lublin 2013.

 • Ochronić wychowując. Przewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”, M. Opiela (red.), cz. 1 i 2, Dębica, Zgromadzenie SSł. BDNP,  2009.

 • Służyć i wychowywać do miłości, M. Opiela, A. Smagacz, S. Wilk (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009.

 • Wychowanie integralne dziecka w wieku przedszkolnym według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, M. Opiela (red.), Dębica, Zgromadzenie SSł. BDNP, 2010.

 • Aktualność koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, M. Opiela (red.), Dębica, 2011.

 • Drogowskazy wychowania, S. Wilk SDB, A. Kiciński, A. Łuczyński, M. Opiela, A. Smagacz (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012.

 • Od dzieci trzeba zacząć. Programy integralnego wychowania według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, M. Opiela (red.), Dębica, Zgromadzenie SSł. BDNP, 2012.

 • Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, M. Opiela (red.),  Lublin, Wydawnictwo KUL, 2014.

 

 

BIBLIOTEKA KATEDRY PEDAGOGIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

(Redaktor serii - dr hab. Alina Rynio, prof. KUL)

 

     5. Wychowanie integralne w teorii i w praktyce pedagogicznej, D. Bis, M. Opiela (red.),  Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013.

     6. Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee - twórcy - instytucje, M. Opiela,  E. Świdrak, M. Łobacz (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2014.

     7. Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, s. M. Loyola Opiela (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2014.

     8. Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, D. Opozda, s. M. Loyola-Opiela, D. Bis, E. Świdrak (red.), Lublin, Wydawnictwo Episteme, 2015.

     9. Obudzić (nie)odkryty potencjał małżeństwa i rodziny, A. Rynio, K. Braun, ks. M. Jeziorański, I. Szewczak (red.), Lublin, Wydawnictwo Episteme, 2015.

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2017, godz. 17:16 - Iwona Szewczak