logo_male_poprawiona_data.png

Konferencja Nanonauki i nanotechnologie. Filozoficzne wyzwania odbędzie się w dniu 19 listopada 2011 r. Organizatorzy:

  • Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz
  • Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Patron medialny i współpraca
Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii
Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii

Wszystkie znaczące osiągnięcia nauki i techniki doprowadzały do sytuacji, kiedy koniecznością stawało się podejmowanie najbardziej podstawowych zagadnień. Nie inaczej jest też dzisiaj, kiedy poznanie rzeczywistości materialnej dosięgło struktur o rozmiarach miliardowych części metra. Tym samym otwarto drogę do skutecznego manipulowania tymi subtelnymi składowymi rzeczywistości, do budowy nanoukładów, których przeznaczenie rozciągać się będzie od leczenia, poprzez poprawę jakości życia, a skończywszy na zastosowaniach wojskowych. Już dokonane osiągnięcia i planowane zastosowania w tych dziedzinach domagają się filozoficznej refleksji. Okazją do niej, a także postawienia ważnych pytań, na które odpowiedzi trzeba będzie poszukiwać w przyszłości będzie ta właśnie konferencja.

 

Lista tematów referowanych i dyskutowanych jest otwarta. Jej zawartość tematyczna i obszerność zostanie ustalona po zebraniu zgłoszeń udziału w konferencji i ich zaakceptowaniu przez Komitet Programowy. Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów wystąpień.

 

Spodziewamy się, że zostaną podjęte takie problemy, jak:

  • układy żyjące o najmniejszych rozmiarach,
  • nanometrowych rozmiarów urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne,
  • układy hybrydowe w najmniejszej skali, itp.

Innymi nasuwającymi się kwestiami z tej grupy byłyby, np.:

  • czy nanonauki mogą wnieść wkład w dyskusje odnoszące się do natury powiązania pomiędzy życiem i świadomością,
  • gdzie leżą granice dopuszczalnych ingerencji nanotechnologicznych w struktury i funkcje świata żywego,
  • jakie są korzyści oraz ryzyko wykorzystywania nanonauk i nanotechnologii w medycynie, a także to,
  • jakie konsekwencje dla środowiska może mieć rozwój nanotechnologii i jej zastosowań?

 

Materiały konferencji zostaną opublikowane jako kolejny tom serii Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych.

 

Konferencja dedykowana jest pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka - w 100. rocznicę Jego urodzin.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji

Organizatorzy

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2011, godz. 12:05 - Urszula Czyżewska