straz_granicznaJacek Bajger, z-ca Komendanta Głównego Straży Granicznej, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, otrzymał 13 maja 2014 r. z rąk Prezydenta RP nominację na stopień generała brygady Straży Granicznej [informacja na stronie Straży Granicznej]. 

Jacek Bajger w 1995 r. ukończył aplikację prokuratorską. W 1992 roku pracował w prokuraturze warszawskiej. Od 1992 do 1996 r. służył w Urzędzie Ochrony Państwa. Służbę w Straży Granicznej pełni od 1996 roku. 17 listopada 2005 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju" i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej".

zakonczenie studiow w zakresie prawa i polityki migracyjnejJacek Bajger jest obok byłego komendanta SG - gen. bryg. SG Mirosława Kuśmierczaka, kolejnym generałem - absolwentem Naszego Wydziału. Studia na Wydziale Prawa KUL ukończyli również: Pan Rafał Rogala (obecny Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców) oraz Pan Wojciech Kijowski (Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Bardzo się cieszymy, że studiowanie na KUL-u pomaga w karierze w organach państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic i sprawy cudzoziemców. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Wydział Prawa jest jednym z wiodących ośrodków prawa migracyjnego i uchodźczego w Polsce. Dowodem tego są m.in. realizowane projekty (np. "Migracje powrotowe - nauka i praktyka" - projekt współfinansowany ze środków UE służący stworzeniu systemu wsparcia instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie zarządzania migracjami powrotowymi) czy prowadzone studia podyplomowe w zakresie prawa i polityki migracyjnej (zob. relację z wręczenia dyplomów uczestnikom studiów).

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2015, godz. 09:33 - Marta Ordon