Lista konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez nasz wydział w roku akademickim 2016/17. Pogrupowano je od najstarszych (na dole) do najnowszych (na górze):

 

 Labor & Leisure Conference

Holy Cross College at Notre Dame (USA), 10-11 lipca 2017 roku (poniedziałek-wtorek)

Organizatorzy: Holy Cross College at Notre Dame, WZPiNoS KUL

.........................................................................................................

 

Sympozjum

Zachowania suicydalne – podejście interdyscyplinarne

Kampus WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a, 7 czerwca 2017 roku (środa)

Organizatorzy: WZPiNoS KUL, Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

.........................................................................................................

 

Konferencja ELSA

Własność intelektualna w sieci

Biblioteka Międzyuczelniana w Stalowej Woli, 16 maja 2017 roku

Organizator: ELSA Stalowa Wola, WZPiNoS KUL

.........................................................................................................

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Zasada demokratycznego państwa prawnego – gwarancje formalne i materialne

Sromowce Niżne w Pieninach, 12-14 maja 2017 roku

Organizatorzy: Instytut Prawa i Ekonomii WZPiNoS KUL, Stowarzyszenie „Prawo na Drodze”

.........................................................................................................

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości VII nt. Problemy kontroli decyzji procesowych

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, 25-26 kwietnia 2017 roku (wtorek-środa)

Organizatorzy: WZPiNoS KUL, Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa

.........................................................................................................

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W kierunku odformalizowania postępowania sądowego: perspektywy a rzeczywistość

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, 24 kwietnia 2017 roku (poniedziałek)

Organizatorzy: WZPiNoS KUL, Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa

.........................................................................................................

 

Międzynarodowa Konferencja

Kwestia profesjonalizacji w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym formom nacisku i grupom kultowym

Kampus WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, 8-10 grudnia 2016 roku (czwartek-sobota)

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, 11 grudnia 2016 roku (niedziela)

Organizatorzy: ICSA Education Network (USA), WZPiNoS KUL (Polska)

.........................................................................................................

 

Konferencja Naukowa

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Sala konferencyjna Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, 30 listopada 2016 roku (środa)

Organizatorzy: Starosta Kraśnicki, WZPiNoS KUL, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

.........................................................................................................

 

Konferencja

Zdrowa rodzina – zdrowe społeczeństwo

Kampus WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, 26 listopada 2016 roku (sobota)

Organizatorzy: Instytut Pedagogiki WZPiNoS KUL, Redakcja Kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej i Radomskiej, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego we Lwowie (Ukraina)

.........................................................................................................

 

Seminarium Naukowe

z okazji 2400. rocznicy urodzin Arystotelesa

Kampus WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, 8 listopada 2016 roku (wtorek)

Organizatorzy: Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka Wydziału Filozofii KUL, Katedra Makrostruktur Społecznych WZPiNoS KUL

.........................................................................................................

 

Seminarium

Masz prawo do mediacji

Kampus WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, 18 października 2016 roku (wtorek)

Organizatorzy: WZPiNoS KUL, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu, Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

.........................................................................................................

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Miasta Polski na początku XXI wieku

Kampus WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, 18 października 2016 roku (wtorek)

Organizator: Instytut Prawa i Ekonomii WZPiNoS KUL

.........................................................................................................

 

Sesja Naukowa

Chrzest Polski, początki państwa

Biblioteka Międzyuczelniana w Stalowej Woli, 18 października 2016 roku (wtorek)

Organizatorzy: Diecezja Sandomierska, WZPiNoS KUL, Miasto Stalowa Wola

.........................................................................................................

 

Starsze:

 

Rok akademicki 2015/16

Rok akademicki 2014/15

 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2017, godz. 05:35 - Mirosław Rewera