Publikacje pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska
w wysokopunktowanych czasopismach (40 i 45 pkt.):

 

 

Jarzębski M., B. Bellich, T. Białopiotrowicz, T. Śliwa, J. Kościński, A. Cesàro 2016. Particle tracking analysis in food and hydrocolloids investigations. Food Hydrocolloids. 69, 123-134.

 

 

Radzki W., M. Ziaja-Sołtys, J. Nowak, J. Rzymowska, J. Topolska, A. Sławińska, M. Michalak-Majewska, M. Zalewska-Korona, A. Kuczumow 2016. Effect
of processing on the content and biological activity of polysaccharides from Pleurotous ostreatus mushroom
. LWT - Food Science and Technology. 66, 27-33.

 

 

Licznar P., C. De Michele, W. Adamowski 2015. Precipitation varability within an urban monitoring network via microcanonical cascade generators. Hydrol. Earth Syst. Sci., 19, 485-506.

 

 

Schreck E., V. Dappe, G. Sarret, S. Sobanska, D. Nowak, J. Nowak, E. A. Stefaniak, V. Magnin, V. Ranieri, C. Dumat 2014. Foliar or root exposures to smelter particles: Concequences for lead compartmentalization and speciation in plant leaves. Science of The Total Environment. 476-477, 667-676.

 

 

Licznar P., D. Rupp, W. Adamowski 2013. Varability in the microcanonical cascades parameters among gauges of urban precipitation monitoring network. Geophysical Research Letters. 15, 1-10.

 

 


 

 

W Biuletynie Urzędu Patentowego Nr 21 (1090) z dnia 12 października 2015r. ukazało się zgłoszenie patentowe pracowników Pracowni Inżynierii Sanitarnej w Instytucie Inżynierii Środowiska WZPiNoS KUL w Stalowej Woli:
dr inż Kazimierza Bonetyńskiego i dr inż. Piotra Surmacza na innowacyjny pomysł: "Układ rozsączania cieczy".

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2017, godz. 14:04 - Leszek Wojtowicz