Granty NCN dla naukowców i doktorantów KUL

15 listopada Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzynastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Miło nam poinformować, że do finansowania zakwalifikowanych zostało 7 projektów pracowników i doktorantów KUL.

 

W konkursie OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – granty otrzymali:

  • dr hab. Agata Patrycja Błachnio – „Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania”

  • ks. dr Paweł Kaleta - „Sponsorship działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne”
  • dr Aneta Przepiórka – "Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej"
  • dr Adam Zadroga - „Normatywne i aksjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości społecznej w perspektywie katolickiej nauki społecznej”

Do tego konkursu wpłynęło w sumie 1831 wniosków, dofinansowanie otrzymało 479 projektów.

 

PRELUDIUM 13 to konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają stopnia doktora. Dofinansowanie w tym konkursie otrzymali:

  • mgr Maciej Ireneusz Andrzejewski – „Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym - teoria i praktyka”
  • mgr Piotr Paweł Biłgorajski – „Eksperymenty myślowe w filozofii: geneza, struktura, funkcje” (TN KUL)
  • mgr Ana Ivanova – „Taksonomia i struktura leksykonu różnic indywidualnych języka litewskiego”

Początkujący naukowcy złożyli 1180 wniosków, finansowanie otrzymały 324 osoby.

 

Zdobywcom grantów serdecznie gratulujemy!

2017-11-17

Honorowe Obywatelstwo Miasta Łuków dla ks. prof. Stanisława Zięby

14 listopada br. Rada Miasta Łuków nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Łuków Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ziębie, wieloletniemu dziekanowi Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL i prorektorowi ds. administracji i finansów w latach 2008-2012.

 

Honorowe Obywatelstwo jest wyrazem wdzięczności mieszkańców miasta za opiekę nad studentami i pracownikami KUL pochodzącymi z Łukowa, udział w licznych wydarzeniach w Łukowie, wspieranie organizacji działających w mieście oraz częste przewodniczenie mszom świętym w intencji łukowian i duchowe wsparcie wyrażane w kazaniach.

2017-11-14

KUL wyróżniony Orłem Wprost

Orzeł WprostKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został wyróżniony Orłem Wprost. Nagrody tygodnika „Wprost” co roku trafiają do firm, samorządów i instytucji, które wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Wyróżnienie, podczas gali 7 listopada 2017 r., odebrał Prorektor ds. Finansów dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL.

2017-11-09 Czytaj dalej...

Ks. dr Marcin Ferdynus laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Z radością informujemy, że na wniosek Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wśród tegorocznych laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską znalazł się ks. dr Marcin Ferdynus. Nagrodzona praca "Przedłużanie życia jako problem moralny", powstała pod kierunkiem s. prof. Barbary Chyrowicz w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii KUL.


Serdecznie gratulujemy!

2017-10-30

Nagroda Konsula Wielkiego Księstwa Luksemburga dla dr Beaty Domagały

Przygotowana na Wydziale Nauk Humanistycznych pod kierunkiem dr hab. Marzeny Góreckiej, prof. KUL, praca doktorska dr Beaty Domagały "Deutsche Barockmystik als ein grenzűberschreitendes Phänomen" / "Mistyka niemieckiego baroku – fenomen ponad podziałami" otrzymała Nagrodę Konsula Wielkiego Księstwa Luksemburga dla najlepszej rozprawy doktorskiej poświęconej literaturze francuskiej, niemieckiej i luksemburskiej. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 8 grudnia b.r.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-10-24

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski dla profesorów KUL

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowej i społecznej:

 

 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu wręczył minister Andrzej Dera. Uroczystość odbyła się w piątek 13 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-10-16

Nominacje profesorskie dla naukowców z KUL

Postanowieniem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 23 września 2017 r. tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymali:

 

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-10-06

Ks. dr Mariusz Lach sdb odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Ks. Mariusz LachKs. dr Mariusz Lach sdb, adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru i twórca Teatru ITP, został odznaczony  medalem  „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ceremonia wręczenia odbyła się 3 października 2017 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w Warszawie. Oprócz ks. Mariusza Lacha sdb odznaczenia odebrało pięcioro innych animatorów kultury z różnych rejonów kraju, których dokonania i zasługi na polu wychowania i kształtowania wrażliwości młodego człowieka zostały docenione.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-10-04

Dr Małgorzata Żurakowska laureatką XXXII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "KSF Niepokalana 2017"

Dr Małgorzata Żurakowska znalazła się w gronie laureatów XXXII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "KSF Niepokalana 2017". Wykładowca z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, podobnie jak przed rokiem, zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii "programy radiowe-słuchowiska".

Dr Małgorzata Żurakowska została wyróżniona za dwie audycje, które zgłosiła do konkursu. Pierwsza, „Opiekun Pani Biedy”, dotyczyła św. br. Alberta, a druga, „Matka nie opuszcza” opowiadała o wydarzeniu z 1978 roku, kiedy figurka Matki Bożej Fatimskiej przyleciała po raz pierwszy do Polski i została zaaresztowana przez polskie władze na lotnisku.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-10-02

Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

odznaczenia26 września 2017r. odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom KUL. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczenia dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksander Bobko.
Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:

Srebrnym Krzyżem Zasługi - dr Dorota Bis oraz dr Elżbieta Stoch.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczona została: dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz.

 

Fotorelacja

2017-09-26