Profesorowie KUL na czele Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

Polskie Towarzystwo Mariologiczne wybrało swoje władze na kadencję 2017-2020. Nowym Przewodniczącym Towarzystwa został ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej KUL, a Wiceprzewodniczącym ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL, Prodziekan Wydziału Teologii.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-09-20

Biuro Karier skuteczniej wesprze studentów w rozpoczęciu kariery zawodowej

Cool CareersStudenci KUL będą mogli liczyć m.in. na pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej czy coaching kariery. Biuro Karier KUL jako jedyne z Lubelszczyzny uzyskało dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej. Realizacja projektu rozpocznie się już w październiku, a  pomoc w odniesieniu sukcesu zawodowego otrzyma co najmniej 400 studentów.  

 

 

2017-09-14 Czytaj dalej...

Blisko 6,7 mln zł na projekty stażowe w konkursie NCBiR

Studenci kierunków humanistycznych, a także administracji, prawa i dziennikarstwa będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe dzięki 4 projektom stażowym, które uzyskały dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Z czteromiesięcznych staży w firmach, instytucjach i organizacjach non-profit skorzysta ponad 550 studentów. Łączna wartość projektów to 6 883 295,45 zł. KUL uzyskał największe dofinansowanie spośród wszystkich lubelskich uczelni - wyniesie ono 6 676 796,58 zł.

2017-09-13 Czytaj dalej...

Dr Marta Buk-Cegiełka ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z przyjemnością informujemy, że dr Marta Buk-Cegiełka, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Edukacji Szkolnej (Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych KUL) oraz kierownik studiów podyplomowych, została ekspertem w zespole do spraw opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”.

2017-09-05 Czytaj dalej...

Granty NPRH dla Wydziału Nauk Humanistycznych

Dwa projekty przygotowane przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL otrzymały dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w ramach modułu Dziedzictwo Narodowe. Dofinansowanie w wysokości ponad 1,8 mln zł otrzymał projekt zgłoszony przez prof. Henryka Gapskiego, dyrektora Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce. Umożliwi ono opracowanie „Atlasu klasztorów w Polsce X-XXI w.”. Ponad 1 mln zł posłuży na badania zespołu prof. Jacka Gołębiowskiego, kierującego Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym: „Polish Cathedrals - polskie dziedzictwo religijne, kulturowe, społeczne i materialne w Stanach Zjednoczonych. Leksykon”. Dodatkowo Towarzystwo Naukowe KUL na „Edycję krytyczną tomu I, XII, XIII, XIV, XVIII Dzieł wszystkich C. Norwida” pod kierownictwem prof. Stefana Sawickiego, otrzymało 761 990 zł.

W konkursie NPRH wzięło udział 249 wniosków. Dofinansowanie na łączną kwotę 30,9 mln zł uzyskało 28 projektów. O wsparcie mogły się ubiegać projekty badawcze o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym oraz projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym.

 

Gratulujemy!

2017-08-01

Ks. dr Marcin Ferdynus laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Z przyjemnością informujemy, że wśród tegorocznych laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską znalazł się ks. dr Marcin Ferdynus. Nagrodzona praca, pt. Przedłużanie życia jako problem moralny, powstała pod kierunkiem s. prof. Barbary Chyrowicz w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii KUL.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk. Od 1994 roku są one przyznawane wybitnym naukowcom za ich działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku nagrodzono 25 autorów prac doktorskich.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-07-27

Grant Narodowego Centrum Nauki dla mgr Marty Ratomskiej

Z radością informujemy, że w piątej edycji konkursu na stypendia doktorskie ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, doceniony został projekt mgr Marty Ratomskiej z Instytutu Psychologii KUL pt. „Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. Badania okulograficzne i ERP”. W sumie w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce stypendium utrzymało 30 młodych naukowców (spośród 120 starających się o grant).

 

Gratulujemy!

2017-07-27

Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski wicemistrzem Polski duchowieństwa w szachach

Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski z Katedry Teologii Prawosławnej został wicemistrzem Polski duchowieństwa w szachach klasycznych. Zawody rozegrano już po raz 16. w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie koło Warszawy. Wzięło w nich udział 26 uczestników z całej Polski.

 

Gratulujemy!

2017-07-18

Tomasz Tokarski członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki

tomasz tokarskiZ radością informujemy, że Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz zarazem Przewodniczącego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL Tomasza Tokarskiego na członka zespołu doradczego - Rady Narodowego Kongresu Nauki. Rada NKN jest gremium opiniotwórczym, a jej podstawowym zadaniem jest wypracowanie propozycji zmian do nowej ustawy regulującej obszar nauki i szkolnictwa wyższego - Ustawy 2.0.

 

Gratulujemy!

2017-07-07

Odznaka „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” dla prof. Krystyny Chałas

Z radością informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał prof. dr hab. Krystynie Chałas, kierownikowi Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, honorową odznakę „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.

 

Gratulujemy!

2017-07-04 Czytaj dalej...