Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL powołany do Zespołu Ekspertów ds. nauki i szkolnictwa wyższego KEP

Dziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL 9 października 2018 r. został powołany do Zespołu Ekspertów ds. nauki i szkolnictwa wyższego Konferencji Episkopatu Polski.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

2018-10-22

Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

Odznaczeni pracownicy KULPodczas inauguracji roku akademickiego 2018/19 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył pracownikom KUL wysokie odznaczenia państwowe. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:  prof. dr hab. Piotr Gutowski (Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej) oraz dr hab. Grzegorz Pecka (Katedra Dydaktyki Muzycznej). Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katedra Psychologii Klinicznej), ks. prof. dr hab. Stefan Szymik (Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich), prof. dr hab. Stanisław Wójcik (Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej). Srebrne Krzyże Zasługi zostały wręczone: Barbarze Skoczyńskiej (wieloletniej kierownik Poradni Zdrowia KUL), dr. hab. Krzysztofowi Mielcarkowi, prof. KUL (Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich) oraz dr. hab. Jackowi Śliwakowi, prof. KUL (Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii). Brązowy Krzyż Zasługi odebrał  dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL (Katedra Prawa Rzymskiego).

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-22

Kolejne granty w konkursie MINIATURA 2

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie Narodowego Centrum Nauki na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2 pozytywnie zostały ocenione następujące projekty przygotowane przez pracowników KUL:

  • Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę - badania pilotażowe (dr Wiktor Razmus),
  • Polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej wobec kryzysu demograficznego - wyjazd badawczy (dr Andrzej Szabaciuk)
  • Dialogowe aspekty Ja w podejściu poznawczo-behawioralnym. Wyjazd konferencyjny. (dr Małgorzata Łysiak)
  • Wpływ percepcyjnej płynności na powstawanie fałszywych wspomnień. Badania wstępne. (dr Paweł Stróżak).

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-19

Nagroda Teofrasta dla dr. Pawła Fortuny

„Filmowy leksykon psychologii", autorstwa Jolanty Pisarek i dr. Pawła Fortuny (Katedra Psychologii Eksperymentalnej) otrzymała tegoroczną Nagrodę Teofrasta za najlepszą popularnonaukową książkę psychologiczną. Nagrodę od dekady przyznaje Wydawnictwo Charaktery.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-15

Uniwersytet uhonorowany odznaką Primus in Agendo

sg101druk118101113260 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w uznaniu zasług przyznała Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiego Jana Pawła II honorową odznakę Primus in Agendo.

 

Odznaka jest honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania działalności, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

2018-10-11

Wykładowcy KUL sędziami Sądu Najwyższego

Prezydent RP Andrzej Duda powołał 10 października 2018 r. czworo wykładowców akademickich KUL na sędziów Sądu Najwyższego. Dr hab. Marek Dobrowolski (Katedra Prawa Konstytucyjnego), dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji) oraz dr hab. Jacek Widło, prof. KUL (kierownik Katedry Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego) zostali powołani na stanowisko sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, natomiast dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Prawa) na stanowisko sędziego w  Izbie Cywilnej.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-10

Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego dla prof. Leszka Mądzika

Prof. Leszek Mądzik, twórca Sceny Plastycznej KUL, otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa za rok 2017, przyznawaną przez okręg gdański Związku Polskich Artystów Plastyków. Kapituła, pod przewodnictwem prof. Teresy Grzybkowskiej, doceniła „stworzenie malarskiego teatru ruchomych filozoficznych obrazów przepojonych bezinteresowną duchowością”. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce 5 października 2018 r. w Centrum Świętego Jana w Gdańsku.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-08

Nagroda na Festiwalu The 9th Cannes Corporate Media & TV Awards 2018 dla „Film literature. Jan Kochanowski "Lament VIII"

Film, do którego muzykę nagrał pracownik Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) „Film literature. Jan Kochanowski "Lament VIII" zdobył "Złotego Delfina" na festiwalu The 9th Cannes Corporate Media & TV Awards 2018 w kategorii B24: Lifestyle, Art, Music & Culture.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-08

Granty w konkursie Miniatura 2

Z przyjemnością informujemy, że dr Anna Głowadr Anna Pytlak otrzymały granty w konkursie Narodowego Centrum Nauki  na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2.

 

Dr Anna Głowa będzie realizować projekt Proweniencja późnoantycznych tkanin z Egiptu w zbiorach polskich”, a dr Anna Pytlak  „Analiza społeczności mikroorganizmów występujących w utworach nadkładowych kopalni węgla brunatnego w ujęciu metagenomicznym i biomarkerów lipidowych - badania wstępne”

2018-10-02

Naukowcy z KUL członkami gremiów Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Podczas odbywającego się w Płocku 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL (Instytut Teologii Moralnej) został wybrany członkiem Rady ds. Rodziny, a ks. dr hab. Jacek Goleń (Katedra Duszpasterstwa Rodzin) konsultorem tej Rady. Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL (Katedra Teologii Prawosławnej) został powołany na konsultora Rady ds. Ekumenizmu,  prof. Leszek Mądzik (Katedra Dramatu i Teatru, Scena Plastyczna KUL) na konsultora Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-09-27