KUL wyróżniony przez Lubelski Klub Biznesu

dyplom LKBKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał dyplom uznania Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Wyróżnienie zostało przyznane za przygotowanie i kształcenie kadr dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. W imieniu uniwersytetu odebrał je Rektor KUdyplom LKB dla KULL ks. prof. Antoni Dębiński.

 

 

Lubelski Klub Biznesu zrzesza ponad 300 przedsiębiorców i jest największą regionalną organizacją biznesu w Polsce.

2018-12-05

Granty w konkursie OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne konkursy na finansowanie projektów badawczych. Miło nam poinformować, że w konkursie OPUS 15 dofinansowanie otrzymał projekt prof. Jacka Wojtysiaka (Wydział Filozofii) „Deus Absconditus – Deus revelatus. Problem poznawczej niedostępności Boga i jego rozwiązania”. W sumie do konkursu złożono 1838 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 359 projektów.

W konkursie PRELUDIUM 15, w którym o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, dofinansowanie otrzymało dwoje doktorantów z KUL:

mgr Sebastian Piotr Wasak (Wydział Nauk Humanistycznych) - „Analiza porównawcza angielskich i polskich syntetycznych złożeń przymiotnikowych w ujęciu Morfologii Rozproszonej",

mgr Zofia Scholastyka Mazur (Wydziału Nauk Społecznych) – "Ćwiczenie gry na instrumencie jako proces realizacji celu: Rola afektu i intencji implementacyjnych".

Do tego konkursu nadesłano 1132 wnioski, spośród których dofinansowanie otrzymało 259 projektów.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-11-19

Prof. Małgorzata Wąsek-Wiaderek powołana do Sądu Najwyższego

Prezydent RP Andrzej Duda powołał 8 listopada 2018 r. prof. Małgorzatę Wąsek-Wiaderek (kierownik Katedry Postępowania Karnego) na stanowisko sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-11-09

Grant dla filozofii i teologii w ramach programu MNiSW „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Z radością informujemy, że wydziały filozofii i teologii KUL, w pilotażowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, uzyskały dofinansowanie w wysokości 11 742 500 zł na projekt „Filozofia  i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki”. Środki przeznaczone są na rozwój naukowy filozofii i teologii uprawianych na KUL, wykorzystanie i wzmocnienie ich potencjału naukowego, zwłaszcza publikacyjnego, umiędzynarodowienie badań, współpracę interdyscyplinarną, a także na wspieranie rozwoju naukowego młodej kadry. Projekt będzie realizowany przez 4 lata, 2019-2022. Kierownikiem projektu jest dr hab. Monika Walczak, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-11-05

Granty w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dofinansowanie otrzymały kolejne granty przygotowane przez pracowników KUL.  W module Dziedzictwo Narodowe dr hab. Wojciech Kruszewski będzie realizował projekt „Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa”, kwota przyznana na realizację projektu to 1 123 378 zł. W module Uniwersalia 2.2 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz będzie realizował projekt „Polskojęzyczna edycja krytyczna III i IV księgi „Traktatu o harmonii” („Traité de l’harmonie”, Paris 1722) Jeana Philippe’a Rameau”, przyznana kwota to 139 956 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-31

Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Krzysztofa Guzowskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z 28 września 2018 r., nadał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych ks. dr. hab. Krzysztofowi Guzowskiemu, kierownikowi Katedry Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-26

Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL powołany do Zespołu Ekspertów ds. nauki i szkolnictwa wyższego KEP

Dziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL 9 października 2018 r. został powołany do Zespołu Ekspertów ds. nauki i szkolnictwa wyższego Konferencji Episkopatu Polski.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

2018-10-22

Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

Odznaczeni pracownicy KULPodczas inauguracji roku akademickiego 2018/19 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył pracownikom KUL wysokie odznaczenia państwowe. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:  prof. dr hab. Piotr Gutowski (Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej) oraz dr hab. Grzegorz Pecka (Katedra Dydaktyki Muzycznej). Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katedra Psychologii Klinicznej), ks. prof. dr hab. Stefan Szymik (Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich), prof. dr hab. Stanisław Wójcik (Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej). Srebrne Krzyże Zasługi zostały wręczone: Barbarze Skoczyńskiej (wieloletniej kierownik Poradni Zdrowia KUL), dr. hab. Krzysztofowi Mielcarkowi, prof. KUL (Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich) oraz dr. hab. Jackowi Śliwakowi, prof. KUL (Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii). Brązowy Krzyż Zasługi odebrał  dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL (Katedra Prawa Rzymskiego).

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-22

Kolejne granty w konkursie MINIATURA 2

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie Narodowego Centrum Nauki na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2 pozytywnie zostały ocenione następujące projekty przygotowane przez pracowników KUL:

  • Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę - badania pilotażowe (dr Wiktor Razmus),
  • Polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej wobec kryzysu demograficznego - wyjazd badawczy (dr Andrzej Szabaciuk)
  • Dialogowe aspekty Ja w podejściu poznawczo-behawioralnym. Wyjazd konferencyjny. (dr Małgorzata Łysiak)
  • Wpływ percepcyjnej płynności na powstawanie fałszywych wspomnień. Badania wstępne. (dr Paweł Stróżak).

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-19

Nagroda Teofrasta dla dr. Pawła Fortuny

„Filmowy leksykon psychologii", autorstwa Jolanty Pisarek i dr. Pawła Fortuny (Katedra Psychologii Eksperymentalnej) otrzymała tegoroczną Nagrodę Teofrasta za najlepszą popularnonaukową książkę psychologiczną. Nagrodę od dekady przyznaje Wydawnictwo Charaktery.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-15