Wyróznienie dla studentek sinologii

Beata Fijołek – studentka II roku studiów II stopnia oraz Urszula Gancarczyk - studentka III roku studiów I stopnia, zdobyły wyróżnienia w konkursie „Most do języka chińskiego”.

Konkurs jest przeznaczony dla osób, dla których język chiński nie jest językiem ojczystym. Składa się z trzech części: prezentacji potwierdzającej znajomość języka chińskiego; odpowiedzi na 5 pytań dotyczących ogólnej wiedzy o Chinach; pokazu umiejętności związanych z chińską kulturą.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-05-29 Czytaj dalej...

KUL pozyskał dwa projekty międzynarodowe o wartości blisko 100 tys. zł

Prof. Małgorzata Wąsek-Wiaderek z Instytutu Prawa KUL weźmie udział w projekcie „Improving mutual recognitions of European arrest warrants for the purpose of executing in absentia judgments (InAbsentiEAW)”, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Justice Programme.

 

Drugi projekt: „Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie” został przygotowany przez dr Edytę Chomentowską z Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce we współpracy z Sekcją Projektów Międzynarodowych KUL.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

2017-05-26 Czytaj dalej...

Stypendia marszałka województwa lubelskiego

Z przyjemnością informujemy, że 25 studentów KUL, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i wykazali się dodatkowymi osiągnięciami, np. artystycznymi, sportowymi lub aktywną działalnością w organizacjach studenckich czy wolontariacie, otrzymało stypendia marszałka województwa lubelskiego. Wysokość stypendium wynosi 300 zł brutto miesięcznie i jest przyznawane na 8 miesięcy.

 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

2017-05-25 Czytaj dalej...

Granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z KUL

Logo NCNNarodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Miło nam poinformować, że w konkursach dofinansowanie uzyskały granty naukowo-badawcze przygotowane na KUL. 

 

Zdobywcom grantów składamy serdeczne gratulacje!

2017-05-17 Czytaj dalej...

Ks. prof. Włodzimierz Broński ponownie członkiem Kolegium NIK

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał na trzyletnią kadencję nowych członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Wśród osób powołanych do tego gremium ponownie znalazł się ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, zastępca dyrektora Instytutu Prawa KUL oraz kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji.

 

Serdeczne gratulacje!

2017-05-17 Czytaj dalej...

Studenci prawa KUL wśród najlepszych w międzynarodowym konkursie

Studenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL: Karolina Kozak, Konrad Węgliński i Alexandre Piątek znaleźli się wśród czterech najlepszych drużyn europejskich w międzynarodowym konkursie Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition.

 

Gratulujemy!

2017-05-16 Czytaj dalej...

Ks. dr hab. Leszek Adamowicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Preszowskiego

Z ogromną radością informujemy o nadaniu ks. dr. hab. Leszkowi Adamowiczowi, prof. KUL najwyższej godności akademickiej – tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji. Uroczystość nadania wyróżnienia odbyła się 25 kwietnia 2017 r. w Preszowie.

 

Fotorelacja

 

Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

2017-03-20

Wydział Filozofii wykonawcą usługi dla firmy Makolab S.A.

Miło nam przekazać informację, że Wydział Filozofii KUL oraz Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii DOBRU pozyskały zlecenie na przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych na rzecz spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych – MakoLab S.A. Wykonawcami usługi będzie zespół pracowników Wydziału Filozofii kierowany przez Prodziekana dra hab. Piotra Kulickiego, prof. KUL oraz dra hab. Roberta Trypuza. Wartość usługi to blisko 400 tysięcy złotych.

 

Celem realizacji projektu i finalnym jego rezultatem jest opracowanie w oparciu o innowacyjne rozwiązania z ogólnie rozumianej dziedziny Sztucznej Inteligencji, znacząco ulepszonej i gotowej do wdrożenia usługi wyszukiwarki internetowej dla dedykowanych stron internetowych.

2017-04-28

Certyfikat "Studia z przyszłością" dla kognitywistyki

Studia z przyszłościąZ radością i dumą informujemy, że realizowane na Wydziale Filozofii KUL studia z kognitywistyki I stopnia jako jedne z pięciu w województwie lubelskim przeszły pomyślnie procedurę akredytacyjną i 13 kwietnia 2017 r. otrzymały certyfikat Studia z Przyszłością.

2017-04-21 Czytaj dalej...

Nagrody Okolicznościowe Miasta Lublin

Z przyjemnością informujemy, że podczas tegorocznej Gali Kultury Prezydent Lublina Krzysztof Żuk wyróżnił Nagrodami Okolicznościowymi Miasta Lublin, w kategorii: nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w kraju i na świecie:

  • prof. Grzegorza Peckę – muzykologa, dyrygenta i kierownika artystycznego Chóru KUL,
  • Zdzisława Cieszkowskiego – długoletniego Prezesa Chóru KUL. Jest to nagroda za znaczące dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, w uznaniu wieloletniej, pełnej oddania pracy na rzecz KUL, z podziękowaniem za promowanie chóralistyki oraz rozsławianie Lublina w kraju i na świecie.

Podczas tej samej gali Medalem 700-lecia Miasta Lublin odznaczony został prof. Leszek Mądzik – założyciel i dyrektor Sceny Plastycznej KUL. To honorowe wyróżnienie nadawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina w roku jubileuszu 700-lecia praw miejskich dla miasta. Obok medalu Unii Lubelskiej jest to najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin.

2017-04-21