Ks. dr Mariusz Lach sdb odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Ks. Mariusz LachKs. dr Mariusz Lach sdb, adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru i twórca Teatru ITP, został odznaczony  medalem  „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ceremonia wręczenia odbyła się 3 października 2017 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w Warszawie. Oprócz ks. Mariusza Lacha sdb odznaczenia odebrało pięcioro innych animatorów kultury z różnych rejonów kraju, których dokonania i zasługi na polu wychowania i kształtowania wrażliwości młodego człowieka zostały docenione.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-10-04

Dr Małgorzata Żurakowska laureatką XXXII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "KSF Niepokalana 2017"

Dr Małgorzata Żurakowska znalazła się w gronie laureatów XXXII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "KSF Niepokalana 2017". Wykładowca z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, podobnie jak przed rokiem, zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii "programy radiowe-słuchowiska".

Dr Małgorzata Żurakowska została wyróżniona za dwie audycje, które zgłosiła do konkursu. Pierwsza, „Opiekun Pani Biedy”, dotyczyła św. br. Alberta, a druga, „Matka nie opuszcza” opowiadała o wydarzeniu z 1978 roku, kiedy figurka Matki Bożej Fatimskiej przyleciała po raz pierwszy do Polski i została zaaresztowana przez polskie władze na lotnisku.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-10-02

Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

odznaczenia26 września 2017r. odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom KUL. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczenia dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksander Bobko.
Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:

Srebrnym Krzyżem Zasługi - dr Dorota Bis oraz dr Elżbieta Stoch.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczona została: dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz.

 

Fotorelacja

2017-09-26

Profesorowie KUL na czele Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

Polskie Towarzystwo Mariologiczne wybrało swoje władze na kadencję 2017-2020. Nowym Przewodniczącym Towarzystwa został ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej KUL, a Wiceprzewodniczącym ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL, Prodziekan Wydziału Teologii.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-09-20

Biuro Karier skuteczniej wesprze studentów w rozpoczęciu kariery zawodowej

Cool CareersStudenci KUL będą mogli liczyć m.in. na pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej czy coaching kariery. Biuro Karier KUL jako jedyne z Lubelszczyzny uzyskało dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej. Realizacja projektu rozpocznie się już w październiku, a  pomoc w odniesieniu sukcesu zawodowego otrzyma co najmniej 400 studentów.  

 

 

2017-09-14 Czytaj dalej...

Blisko 6,7 mln zł na projekty stażowe w konkursie NCBiR

Studenci kierunków humanistycznych, a także administracji, prawa i dziennikarstwa będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe dzięki 4 projektom stażowym, które uzyskały dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Z czteromiesięcznych staży w firmach, instytucjach i organizacjach non-profit skorzysta ponad 550 studentów. Łączna wartość projektów to 6 883 295,45 zł. KUL uzyskał największe dofinansowanie spośród wszystkich lubelskich uczelni - wyniesie ono 6 676 796,58 zł.

2017-09-13 Czytaj dalej...

Dr Marta Buk-Cegiełka ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z przyjemnością informujemy, że dr Marta Buk-Cegiełka, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Edukacji Szkolnej (Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych KUL) oraz kierownik studiów podyplomowych, została ekspertem w zespole do spraw opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”.

2017-09-05 Czytaj dalej...

Granty NPRH dla Wydziału Nauk Humanistycznych

Dwa projekty przygotowane przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL otrzymały dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w ramach modułu Dziedzictwo Narodowe. Dofinansowanie w wysokości ponad 1,8 mln zł otrzymał projekt zgłoszony przez prof. Henryka Gapskiego, dyrektora Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce. Umożliwi ono opracowanie „Atlasu klasztorów w Polsce X-XXI w.”. Ponad 1 mln zł posłuży na badania zespołu prof. Jacka Gołębiowskiego, kierującego Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym: „Polish Cathedrals - polskie dziedzictwo religijne, kulturowe, społeczne i materialne w Stanach Zjednoczonych. Leksykon”. Dodatkowo Towarzystwo Naukowe KUL na „Edycję krytyczną tomu I, XII, XIII, XIV, XVIII Dzieł wszystkich C. Norwida” pod kierownictwem prof. Stefana Sawickiego, otrzymało 761 990 zł.

W konkursie NPRH wzięło udział 249 wniosków. Dofinansowanie na łączną kwotę 30,9 mln zł uzyskało 28 projektów. O wsparcie mogły się ubiegać projekty badawcze o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym oraz projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym.

 

Gratulujemy!

2017-08-01

Ks. dr Marcin Ferdynus laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Z przyjemnością informujemy, że wśród tegorocznych laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską znalazł się ks. dr Marcin Ferdynus. Nagrodzona praca, pt. Przedłużanie życia jako problem moralny, powstała pod kierunkiem s. prof. Barbary Chyrowicz w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii KUL.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk. Od 1994 roku są one przyznawane wybitnym naukowcom za ich działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku nagrodzono 25 autorów prac doktorskich.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-07-27

Grant Narodowego Centrum Nauki dla mgr Marty Ratomskiej

Z radością informujemy, że w piątej edycji konkursu na stypendia doktorskie ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, doceniony został projekt mgr Marty Ratomskiej z Instytutu Psychologii KUL pt. „Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. Badania okulograficzne i ERP”. W sumie w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce stypendium utrzymało 30 młodych naukowców (spośród 120 starających się o grant).

 

Gratulujemy!

2017-07-27