Biuro Karier KUL wyróżnione

Biuro Karier KUL zostało zaproszone do udziału w Międzynarodowym Seminarium Biur Karier w Brukseli. W ten sposób wyróżnione zostały uczelnie, które wykazują się szczególną aktywnością i efektywnością w realizacji programu „Ambasador Kariery UE”.

Program "Ambasador Kariery UE” jest realizowany przez Europejski Urząd Doboru Kadr przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

2018-02-06 Czytaj dalej...

Studenci KUL wyróżnieni stypendiami za wybitne osiągnięcia

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin stypendia za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018. W gronie wyróżnionych znaleźli się również studenci KUL: Rafał Borkowski (psychologia), Katarzyna Szuper Katolicki (ekonomia) i Konrad Węgliński (prawo).

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-01-09

Wyróżnienie LTN dla ks. prof. Piotra Stanisza

Lubelskie Towarzystwo Naukowe przyznało doroczne nagrody naukowe. Wyróżnienie zostało przyznane kierownikowi Katedry Prawa Wyznaniowego ks. dr. hab. Piotrowi Staniszowi, prof. KUL za wydaną w języku angielskim książkę „Religion and Law in Poland”.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-01-05

Wyróżnienie PFRON dla doktorantki KUL

KurletoAbsolwentka psychologii, a obecna doktorantka WNS, Maja Kurleto została wyróżniona w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące niepełnosprawności. Napisana pod kierunkiem dra hab. Wojciecha Otrębskiego, prof. KUL praca „Związek poczucia samotności z częstotliwością używania alkoholu u niepełnosprawnych intelektualnie uczniów szkół specjalnych” zdobyła II miejsce w kategorii rehabilitacja społeczna. W konkursie oceniane są prace, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

2017-12-19

Absolwent KUL mianowany Ambasadorem RP w Chinach

Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski w imieniu Prezydenta RP wręczył 13 grudnia 2017 r. absolwentowi KUL Wojciechowi Zajączkowskiemu nominację na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Chińskiej Republice Ludowej.

2017-12-14 Czytaj dalej...

Dr hab. Marek Piwowarczyk otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy otrzymali 11 grudnia 2017 r. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrody są przyznawane corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne. W gronie uhonorowanych tym jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki znalazł się dr hab. Marek Piwowarczyk (Wydział Filozofii), który otrzymał nagrodę I stopnia. Podstawą jej przyznania był dorobek habilitacyjny, a szczególnie rozprawa "Podmiot i własności. Analiza podstawowej struktury przedmiotu".

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-12-13

Medal św. Maksymiliana Kolbe dla prof. Grzegorza Pecki

medal św. maksymilianaW piątek 8 grudnia 2017 r. w kościele św. Maksymiliana w Lublinie wręczone zostały Medale św. Maksymiliana Kolbe. Tym wyjątkowym wyróżnieniem za dotychczasową postawę i służbę na rzecz drugiego człowieka, która wpisuje się w misję zawartą w słowach "Kochaj i służ", został uhonorowany prof. Grzegorz Pecka, kierownik Katedry Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii KUL, dyrygent Chóru Akademickiego KUL. Laureatami zostali także: Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta oraz Muzeum na Majdanku.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-12-11

Odznaczenia państwowe, resortowe i lokalne dla pracowników KUL

8 grudnia 2017 r. w 99. rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, ministerialnych i lokalnych pracownikom KUL. W imieniu Prezydenta RP wręczenia medali dokonała Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Minister Anna Maria Anders, Pełnomocnik Rządu ds. Dialogu Międzynarodowego. W imieniu Minister Edukacji Narodowej dekoracji dokonała Lubelska Kurator Oświaty - Pani Teresa Misiuk. 

 

 

2017-12-08 Czytaj dalej...

Naukowcy z KUL wyróżnieni tytułem „Bene Meritus Terrae Lublinensi”

W 13. edycji konkursu „Bene Meritus Terrae Lublinensi” wyróżnieni zostali dwaj naukowcy z KUL – nagrodę specjalną otrzymał prof. Bogusław Marek, Dyrektor Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością, a laureatem w kategorii nauka został prof. Piotr Gutowski z Wydziału Filozofii KUL.
Nagroda jest inicjatywą drukarni Intrograf oraz Agencji Reklamowej Vena Art. Wręczenia nagród miało miejsce 7 grudnia 2017 r. podczas uroczystej gali w Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-12-08

Sukces studentek KUL w konkursie z prawa wyznaniowego

laureatki_konkursu_z_prawa_wyznaniowegoStudentki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zajęły czołowe lokaty w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. Dominika Flis zajęła I miejsce (ex aequo z reprezentantem UJ), zaś Katarzyna Machowska zajęła III miejsce (jury zdecydowało o nieprzyznawaniu II nagrody). Opiekunem naukowym drużyny KUL był dr Michał Zawiślak z Katedry Prawa Wyznaniowego. Konkurs został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, i odbył się 1 grudnia 2017 r. w Opolu.
 
2017-12-05