Wykładowcy KUL powołani do Rady Legislacyjnej

Pracownicy naukowi WPPKiA: dr hab. Marek Dobrowolski, prof. KUL oraz dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL zostali powołani przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Legislacyjnej XIII kadencji.

 

Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. Do jej kompetencji należy opiniowanie projektów dokumentów rządowych, przede wszystkim projektów ustaw i założeń projektów ustaw.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-09-27

Aquinas Medal for Excellence in Christian Philosophy dla prof. Piotra Jaroszyńskiego

20 września 2018 r. na zakończenie międzynarodowego kongresu na Sorbonie w Paryżu, zorganizowanego z okazji 150-lecia École Pratique des Hautes Études, poświęconego dziełu wielkiego myśliciela chrześcijańskiego Etinenne’a Gilsona ["Étienne Gilson (1884-1978), Medievalist and Philosopher, Man of Faith and Man of Action"] prof. Piotr Jaroszyński, Kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL, otrzymał „Aquinas Medal for Excellence in Christian Philosophy” przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Étienne’a Gilsona.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-09-25

Dr Agnieszka Kuźniar laureatką konkursu LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki IX konkursu w ramach Programu LIDER. Laureatką konkursu została Pani dr Agnieszka Kuźniar (Instytut Biotechnologii) która będzie realizowała projekt pt. „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”

Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

2018-08-28

Marta Cichocka oraz dr Maria Zuba-Ciszewska nagrodzone w XIV Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

W XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, organizowanego przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, nagrodzone zostały dwie osoby zgłoszone przez KUL:

- w kategorii prac badawczych wyróżnienie otrzymała Pani dr Maria Zuba-Ciszewska  za dwa artykuły w zagranicznym periodyku z zakresu spółdzielczości pt. „The role of dairy cooperatives In reducing waste of dairy products In the Lubelskie voivodeship” oraz „The role of cooperative movement In development of rural areas: a case study of Poland”;

- w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych nagrodę II stopnia otrzymała Pani mgr Marta Cichocka za pracę magisterską pt. „Ocena relacji między płynnością finansową i rentownością na podstawie sprawozdań finansowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz”.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

2018-08-17

Nominacja profesorska dla dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 9 lipca 2018 r., nadał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych dr. hab. Krzysztofowi Leśniewskiemu, kierownikowi Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-08-07

Granty w konkursie Miniatura

Dwóch naukowców z KUL ks. dr Adam Kubiś i dr Paweł Panas otrzymało granty w konkursie NCN na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2. W obu przypadkach dofinansowanie dotyczy kwerend naukowych. W sumie, w tej edycji konkursu, zakwalifikowano do finansowania 30 projektów badawczych, w tym 10 z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-08-02

Odznaka Primus in Agendo dla ks. prof. Mirosława Kalinowskiego

Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, został uhonorowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską odznaką Primus in Agendo.

 

 

2018-07-24 Czytaj dalej...

Mgr Piotr Biłgorajski wyróżniony w konkursie Etiuda

Z radością informujemy, że projekt mgr. Piotra Biłgorajskiego, doktoranta na Wydziale Filozofii KUL, pt. „Eksperymenty myślowe w filozofii: geneza, struktura, funkcje” otrzymał dofinansowanie w szóstej edycji konkursu na stypendia doktorskie ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

O finansowanie konkurowało 355 badaczy, z których nagrodzonych zostało 147 w tym 1 z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają roczne stypendium, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-07-18

Kolejny patent KUL na zastosowanie ektoiny

Badania prowadzone przez prof. dr hab. Zofię Stępniewską z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL oraz dr hab. Adama Bownika Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie zaowocowały kolejnym patentem, tym razem na zastosowanie ektoiny jako czynnika chroniącego komórki przed oddziaływaniem toksyn bakteryjnych.

Celem nowego rozwiązania patentowego jest wykorzystanie jej zdolności do hamowania aktywności toksyn bakteryjnych, co może przynieść efekt w postaci wspomagania działania rozmaitych antybakteryjnych preparatów farmakologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-07-12

Wyróżnienie dla pracy magisterskiej Pawła Domaradzkiego

Paweł Domaradzki, absolwent ekonomii KUL, otrzymał nagrodę III stopnia im. Profesora Stanisława Skrzywana w Konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Nagrodzona praca "Roczna sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych notowanych na publicznym rynku kapitałowym" powstała w Katedrze Rachunkowości,  pod kierunkiem prof. Heleny Żukowskiej.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-07-06