Zapraszamy na sympozjum zatytułowane Naturalne planowanie rodziny "szansa rozwoju człowieka czy moralny balast przeszłości?", które odbędzie dnia 9 grudnia 2008 r. w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

210_400

9.00-10.00 - Msza św. w kościele akademickim KUL pod przewodnictwem JE ks. bpa dra Stanisława Stefanka - Wiceprzewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.

Sesja przedpołudniowa

10.15-10.30 - Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - Dziekan Wydziału Teologii KUL - powitanie gości;

10.30-10.55 Dr Wanda Półtawska - wykład: Koncepcja płciowości w ujęciu Karola Wojtyły;

10.55-11.20 - Dr Alina Deluga - wykład: Biomedyczne podstawy NPR;

11.20-11.45 - Dr Dorota Kornas-Biela - wykład: Psychologiczne aspekty NPR;

11.45-12.10 - Dyskusja z udziałem prelegentów - Moderuje dr Edyta Gałęziowska;

Przerwa - W kuluarach gorące napoje i ciastka;

12.30-12.40 - Ks. dr Włodzimierz Wieczorek - Promocja książki: Naturalne Planowanie Rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych. Lublin 2008;

12.40-13.40 - Ks. bp prof. dr hab. Józef Wróbel, lek. med. Janina Filipczuk-Kanada
prof. dr hab. Jan Oleszczuk - Dyskusja panelowa zatytułowana: Istota kulturowego sporu między NPR a antykoncepcją i perspektywy promocji cywilizacji życia w dziedzinie planowania rodziny. Dyskusję moderuje dr Urszula Dudziak;

13.40-14.40 - Przerwa na obiad, a w kuluarach:

  • stoiska z prezentacją książek, pomocy i urządzeń do stosowania NPR (m.in. HLI, Rubikon, Stowarzyszenie Nauczycieli NPR, Liga Małżeństo Małżeństwu, miesięcznik Familia);
  • promocja Funduszu Obrony Życia prof. Wł. Fijałkowskiego.


Sesja popołudniowa

14.45-15.10 - Dr Maria Szczawińska - wykład: Rola NPR w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób;

15.10-15.35 - Dr Piotr Klimas - wykład: NaProTECHNOLOGY  jako narzędzie do diagnostyki i leczenia chorób;

15.35-15.50 - Dyskusja z udziałem prelegentów. Dyskusję moderuje dr med. Maciej Barczentewicz.

15.50-16.50 - Przedstawiciel Słowacji, Ukrainy, przedstawiciele Stowarzyszeń promujących poszczególne metody NPR - Dyskusja panelowa zatytułowana: Trudności w stosowaniu metod NPR i sposoby ich przezwyciężania. Dyskusję moderuje dr Anna Irzmańska-Hudziak;

17.00-18.00 Warsztaty - zapisy

1. Dr A. Deluga. Metodyka NPR - Szkoła angielska;

2. Agnieszka i Bogusław Zarembowie. Metodyka NPR - Szkoła Liga Małżeństwo Małżeństwu;

3. Mgr T. Chyra. CTLife - program komputerowy  i aplikacja internetowa do NPR;

4. Mgr Maria Środoń. Poradnictwo dla niepłodnych par;

5. Dr Maria Szczawińska. NPR w diagnostyce płodności i chorób kobiecych.

 

18.00-19.00 Warsztaty - zapisy
1. Mgr T.Chyra. CTLife - narzędzie do nauki NPR oraz NaProTECHNOLOGY;

2. Dr Piotr Klimas. NaProTECHNOLOGY jako narzędzie do diagnostyki i leczenia chorób;

3. Agnieszka i Bogusław Zarembowie. Rozwiązywanie trudnych problemów dotyczących planowania rodziny;

4. Mgr Teresa Król, Mgr Paweł Król. Wychowanie do NPR, NPR na lekcjach WDŻ.

 

                                18.15-19.15 Warsztaty - zapisy    

Ks. prof. dr hab. A. Derdziuk. Spowiednik wobec problemu planowania rodziny.

 

19.00-20.30 - Projekcja filmu „Duśka” o dr Wandzie Półtawskiej - spotkanie z bohaterką i reżyserką filmu.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2015, godz. 01:25 - Jarosław Jęczeń