Nauczyciel - podobnie jak aktor - staje codziennie przed swoją publicznością. Nierzadko jego audytorium stanowią trudni uczniowie i pretensjonalni rodzice, czasem rywalizujący koledzy z pracy, autorytarni przełożeni czy surowa komisja. Właściwe odegranie roli wymaga nieustannej kontroli emocji, gestów, postawy ciała, tonu głosu, radzenia sobie ze stresem. Nasuwa konieczność perswazji i manipulowania wywieranym wrażeniem, ale w taki sposób, aby pozostać dla odbiorcy wiarygodnym i autorytatywnym. Zdarza się jednak, że pomimo starań nie udaje się wywrzeć dobrego wrażenia na naszych uczniach, ich rodzicach czy dyrekcji i oceniani jesteśmy negatywnie.

Zapraszamy Państwa na warsztat, którego celem będzie:

• rozwój umiejętności autoprezentacji – zbudowanie pozytywnej postawy w wyrażaniu siebie wobec uczniów,ich rodziców, przełożonych;

• pogłębienie kompetencji z zakresu wzmacniania przekazu słownego poprzez zachowania niewerbalne;

• autodiagnoza kompetencji komunikacyjnych;

• zapoznanie się z praktycznymi technikami radzenia sobie ze stresem i tremą.

 

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Pranagal – doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych KUL i pracownik Biura ds. jakości kształcenia KUL, nauczyciel i doświadczony trener w projektach z zakresu rozwoju kompetencji społecznych i menedżerskich. Prowadziła między innymi warsztaty dla nauczycieli z zakresu komunikacji i emisji głosu w projekcie EFS „Nauczyciel z przyszłością” i „Innowacja, edukacja, przyszłość”.