W Instytucie Architektury Krajobrazu KUL prowadzone są rozległe badania naukowe. Dotyczą one wpływu czynników przyrodniczych i kulturowych na powstawanie i funkcjonowanie różnych typów krajobrazów. Prace te obejmują miedzy innymi analizę stanu współczesnego, jak i historii zieleni miast oraz ochronę i rewitalizację terenów zieleni. Pracownicy Instytutu badają również procesy sukcesji i synantropizacji polskiej szaty roślinnej. Prowadzone są również badania nad występowaniem wybranych grup stawonogów w różnych typach zieleni oraz nad wpływem zanieczyszczeń na rośliny i na stawonogi roślinożerne. W Instytucie AK KUL rozwijane są ponadto zagadnienia z zakresu ekologii krajobrazu, od stale opracowywanych modeli komputerowych, służących do prognozowania zmian w krajobrazie oraz ich wizualizacji w czasie rzeczywistym przy pomocy modeli 3D do kulturologicznych aspektów krajobrazu.

 

 

W Instytucie Architektury Krajobrazu KUL prowadzone są także badania naukowe dotyczące różnych elementów krajobrazu Lublina. W roku 2014 dzięki współpracy z Urzędem Miasta ukazała się monografia naukowa, która dotyczyła analiz nad stanem środowiska, zagrożeniami oraz możliwościami wykorzystania wąwozów i suchych dolin Lublina.

 

Wąwozy i suche doliny Lublina. Potencjał i zagrożenia

 

 

W roku 2015 pracownicy Instytutu Architektury Krajobrazu KUL opracowali pierwszy tom monografii naukowej poruszającej problematykę krajobrazów Lublina. Prezentuje ona wyniki badań dotyczące terenów zieleni osiedli mieszkaniowych.

 

Krajobrazy Lublina. Osiedla mieszkaniowe

 

 

W roku 2016 powstał drugi tom monografii naukowej poruszającej problematykę krajobrazów Lublina. Prezentuje ona wyniki badań dotyczące obszarów roślinności naturalnej i seminaturalnej.

 

Krajobrazy Lublina. Roślinność naturalna

 

 

Pracownicy Instytutu Architektury Krajobrazu KUL wzięli udział w przygotowaniu monografii naukowej dotyczącej roślinności przyulicznej Lublina. Monografia  "Roślinność pasów przydrożnych Lublina - potencjał i zagrożenia" wydana przez Urząd Miasta Lublin dostępna jest do pobrania na stronie internetowej UM Lublin.


Roślinność pasów przydrożnych Lublina - potencjał i zagrożenia

 

 

-------------------------------------

Aktualności: www.kul.pl/iak
Kontakt: iak@kul.pl
http://www.facebook.com/InstytutAK

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2018, godz. 19:16 - Magdalena Lubiarz