Zespoły badawcze w Instytucie prowadzą działalność naukowo-badawczą mieszczącą się w problematyce nauk przyrodniczych.

 

Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia o znaczeniu europejskim i krajowym oraz częściowo wynika z potrzeb rozwiązywania problemów regionalnych.

 

Programy badawcze finansowane są z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych.

 

W ramach prac naukowo-badawczych prowadzona jest współpraca z wieloma jednostkami badawczymi w kraju i zagranicą.

 

Przykłady problematyki badawczej realizowanej w Instytucie:

  1. Prognozowanie wpływu zmian klimatycznych na pierwotne obszary leśne podlegające ochronie oraz opracowanie systemu ich monitorowania - grant NCN
  2. Wpływ wahań poziomu wody na populacje sinic Limnotherix redekei i potencjalnie toksycznej Planktothrix agardhii w płytkich hipertroficznych zbiornikach - grant MNiSW
  3. Naukowe i techniczne możliwości kontroli produktów na zawartość środków odurzających i uzależniających, narkotyków, para-narkotyków

 

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 10:44 - Daniel Klich