Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie Plik tekstowy
         
  dr Katarzyna Kołakowska literatura, religia i filozofia starożytnej Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem religii orfickiej; badania nad papirusami ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii i technik multispektralnych używanych przy odczytywaniu najbardziej zniszczonych tekstów; badania paleograficzne, w tym opracowanie nowatorskiego projektu nad greckimi manuskryptami w Polsce;
amplifikacja Studiów Klasycznych w ekonomii, zarządzaniu i polityce (opracowanie projektów z zakresu zarządzania na podstawie pism politycznych i ekonomicznych Arystotelesa w ramach europejskich programów Staż Sukcesem Naukowca, realizowanych w przedsiębiorstwach na terenie Lubelszczyzny i woj. Małopolskiego)
literatura, filozofia i religia starożytnej Grecji; współpraca nauki z biznesem; papirologia; paleografia  
         
  dr Mariusz Koper język sportu ze szczególnym uwzględnieniem języka komentatorów sportowych (relacja radiowa, komentarz telewizyjny);
onomastyka; etymologia nazw geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego
język sportu; nazwy własne  
         
  dr Anna Kucharska dyskurs w języku obcym; wypowiedź pisemna w języku obcym; aspekt kulturowy akwizycja i dydaktyka języków obcych; języki specjalistyczne; kultura Włoch i Francji  
         
  dr Natalia Sosnowska kultura języka polskiego - sprawność i poprawność; współczesny język mówiony; język w mediach - radio, telewizja, internet kultura języka polskiego - sprawność i poprawność  
         
  dr hab. Arkadiusz Stasiak historia idei i wartości związanych z władzą oraz aktywnością polityczną; teoria cywilizacji; kultura polska czasów nowożytnych; studia z zakresu staropolskiej wiedzy przyrodniczej i relacji pomiędzy kultura i naturą; turystyka kulturowa; współczesna metodologia historii; filozofia historii teoria władzy; politologia; historia idei; historia kultury; turystyka kulturowa  

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2015, godz. 14:33 - Katarzyna Giżka