Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości: punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
    a) język polski,
    b) język obcy nowożytny,
    c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).

 

Stara matura

  • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw (60% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (40% wyniku końcowego).
  • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny.
  • Rozmowa kwalifikacyjna - obejmuje pytania z obszarów: motywacyjnego, osobowościowego i merytorycznego (wiadomości z zakresu szkoły średniej z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych i religii; sprawdzeniu zostają poddane umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania).

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2013, godz. 13:33 - Liliana Kycia