Studia I stopnia na kierunku nauki o rodzinie proponują następujące specjalności:

  • Psychoprofilaktyka rodzinna
  • Polityka rodzinna

 

Studia II stopnia na kierunku nauki o rodzinie proponują następujące specjalności:

  • Poradnictwo specjalistyczne
  • Przedsiębiorczość społeczna

 

Obecnie te specjalności są realizowane w systemie bolońskim: 3 letnie studia zawodowe licencjackie i 2-letnie studia magisterskie. Studia na kierunku nauk o rodzinie mają charakter interdyscyplinarny. Absolwent powinien posiadać wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych, z zakresu medioznawstwa i komunikacji społecznej.

Wiedza uzupełniana jest praktykami. Zależnie od specjalności praktyki odbywają się w szkołach, poradniach małżeńsko-rodzinnych, w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną. Studenci odbywają praktyki organizowane przez Uczelnię.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 14:05 - Leszek Wojtowicz