Absolwenci kierunku studiów nauki o rodzinie podejmują pracę jako:

 

 • asystenci rodziny (specjaliści ds. wspierania rodziny),
 • koordynatorzy pieczy zastępczej (specjaliści ds. pieczy zastępczej),
 • specjaliści ds. polityki rodzinnej,
 • specjaliści ds. pedagogiki rodzinnej,
 • specjaliści ds. profilaktyki rodzinnej,
 • pracownicy organizacji pozarządowych,
 • familiolodzy.

 

Miejsca pracy:

 

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • placówki wsparcia dziennego,
 • jednostki pomocy społecznej,
 • ośrodki adopcyjne,
 • instytucje profilaktyki społecznej,
 • poradnie życia małżeńsko-rodzinnego,
 • poradnie rodzinne przy parafiach rzymsko-katolickich,
 • żłobki i przedszkola,
 • domy dziecka.
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2015, godz. 00:00 - Jarosław Jęczeń