KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • realizowania zadań asystenta rodziny i kuratora społecznego
  • prowadzenia mediacji rodzinnej
  • nauczania przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”

Zawody:

  • doradca rodzinny
  • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  • mediator
  • nauczyciel w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego
 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Teologii w Lublinie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie nauk o rodzinie lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 09:51 - Magdalena Kargol