Drodzy Pracownicy i Przyjaciele Wydziału Filozofii KUL,

W listopadzie każdego roku Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Sekcją Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego organizuje konferencje naukowe, które gromadzą znanych przedstawicieli różnych ośrodków akademickich. W dniach 16-17 listopada br. chcemy w naszym uniwersytecie podjąć temat Nauki przyrodnicze a nowy ateizm. Problematyka sesji ma ukazać kontekst współczesnej dyskusji, w której sugeruje się często, że rozwój poszczególnych dyscyplin nieuchronnie prowadzi do przyjęcia ontologicznego naturalizmu, traktowanego przez wielu autorów jako metanaukowy paradygmat.

Jako kierownik Katedry bezpośrednio odpowiedzialnej za przygotowanie konferencji, pragnę gorąco zaprosić do wzięcia w niej udziału. Poza reprezentantami naszej uczelni, wśród zaproszonych prelegentów znajdują się m. in. Prof. Andrzej Paszewski z Polskiej Akademii Nauk, Prof. Piotr Stępień z Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. Wiesław Kamiński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prof. Włodzisław Duch z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prof. Anna Latawiec z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ks. Prof. Stanisław Wszołek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Prof. John Haught z Georgetown University w Waszyngtonie. Drugiego dnia konferencji zgromadzimy się w kościele akademickim, by podczas Mszy św. o godz. 9.00 wspomnieć śp. Ks. Prof. Józefa Turka, wieloletniego pracownika naszego Wydziału.

Jestem przekonany, że obecność w naszej uczelni wielu znakomitych gości będzie okazją do owocnej wymiany myśli w duchu przesłania o dialogu nauki i wiary, które pozostawił Jan Paweł II. Ufając, iż listopadowe spotkanie stanie się intelektualną przygodą łączącą reprezentantów różnorodnych środowisk, zapraszam do zapoznania się z programem oraz innymi niezbędnymi szczegółami konferencji, dostępnymi na stronie www.kul.pl/nauka.a.ateizm

Z wyrazami serdecznej więzi,

Arcybiskup Józef Życiński

Kierownik Katedry Relacji
Między Nauką a Wiarą KUL

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2010, godz. 09:37 - Andrzej Zykubek