Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie     Plik tekstowy      
         
  prof. dr hab. Jacek Dąbała aksjologia mass mediów; warsztat dziennikarski i gatunki dziennikarskie; analiza dzieła medialnego; analiza dyskursu medialnego; dramaturgia w komunikacji medialnej; sztuka autoprezentacji w telewizji; komunikowanie w medycynie; retoryka dziennikarska; teoria i praktyka creative writing; teoria literatury; dramaturgia filmu i scenariusza filmowego media i dziennikarstwo; komunikowanie m.in. w polityce, dziennikarstwie i
medycynie; film; literatura
 
         
  dr hab. Andrzej Gil prof. KUL historia; stosunki międzynarodowe; bezpieczeństwo; politologia; religia - na obszarze euroazjatyckim polityka  
         
dr Lech Jańczuk administracja publiczna; finanse publiczne; współpraca podmiotów publicznych z prywatnymi; analizy ekonomiczne międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze; finanse publiczne - poziom międzynarodowy, krajowy, regionalny i lokalny; jednostki samorządu terytorialnego  - ujęcie polityczne, finansowe, gospodarcze i organizacyjne; rozwój regionalny i lokalny - paradygmaty, determinanty, wymiary, warunki, wyzwanie; współpraca podmiotów publicznych i prywatnych - partnerstwa: publiczno-prywatne, publiczno-publiczne, publiczno-społeczne  
         
  dr Jerzy Michałowski rynki i instrumenty finansowe (rynek kapitałowy, pieniężny), rynek krajowy i rynki zagraniczne; makroekonomia; globalizacja; finanse publiczne; polityka gospodarcza; integracja UE i strefa euro; historia gospodarcza; historia Katolickiej Nauki Społecznej rynki i instrumenty finansowe (rynek kapitałowy, pieniężny), rynek krajowy i rynki zagraniczne; makroekonomia; globalizacja; finanse publiczne; polityka gospodarcza; integracja UE i strefa euro; historia gospodarcza; historia Katolickiej Nauki Społecznej; bieżące wydarzenia polityczne i społeczne, zwłaszcza w kontekście ekonomii  
         
  dr hab. Paweł Nowak komunikacja masowa/społeczna; język mediów i reklamy; komunikacja wizerunkowa (public relations); komunikacja polityczna; pragmatyka językowa; semantyka i semiotyka kultury język i komunikacja; public relations i reklama; semiotyka kultury  
         
  dr hab. Danuta Opozda wychowanie w rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej; role rodzicielskie; współpraca rodziny i szkoły; tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie; wiedza osobista i potoczna o wychowaniu pedagogika rodziny; metodologia badań pedagogicznych  
         
  dr Piotr Rubaj międzynarodowe stosunki gospodarcze; handel zagraniczny; biznes międzynarodowy;
społeczno-gospodarczy model "państwa dobrobytu" (welfare state); cywilizacyjne podstawy systemów gospodarczych;
innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw; konkurencyjność w biznesie
międzynarodowe stosunki gospodarcze; handel zagraniczny; biznes międzynarodowy  
         
  dr Andrzej Szabaciuk polityka migracyjna, etniczna i religijna państw poradzieckich; sytuacja mniejszości narodowych i religijnych na Wschodzie; rola Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej; polityka religijna - obszar poradziecki; polityka etniczna - obszar poradziecki; polityka migracyjna - obszar poradziecki; mniejszości etniczne na obszarze poradzieckim  
         
  ks. dr Mariusz Sztaba wychowanie społeczne i jego rożne obszary;
inspiracja Katolickiej Nauki Społecznej dla życia społecznego
pedagogika społeczna; pedagogika ogólna; pedagogika społeczna - przetwarzanie środowiska siłami tego środowiska; wychowanie społeczne, państwowe, narodowe, patriotyczne  
         
  dr hab. Robert Szwed nauki społeczne; nauki o mediach opinia publiczna; dyskurs polityczny  
         
dr Agnieszka Turecka - Łukasik komunikowanie polityczne; marketing polityczny; media masowe w komunikowaniu politycznym kampanie wyborcze; narzędzia komunikowania politycznego; polska scena polityczna  
         
  dr Tomasz Wach przestępczość gwałtowna; zachowania ryzykowne nieletnich; przemoc; problematyka środków psychoaktywnych; budowanie systemów współpracy instytucji; optymalizacja kompetencji komunikacyjnych; mediacje i negocjacje w sytuacjach konfliktowych; wypalenie zawodowe resocjalizacja; kryminologia; społeczno-prawna sytuacja osób naruszających normy  
         
  ks. prof. dr hab. Jan Zimny

pedagogika katolicka; problematyka młodzieży - wyzwania i formy pracy; ojcostwo - wczoraj, dziś i jutro; wartości w procesie wychowania; zarządzanie w zespołach i organizacjach; etykieta dyplomatyczna w pracy prawniczej

pedagogika katolicka; ojcostwo; rodzina; zarządzanie; etyka; dyplomacja; aksjologia  
Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2015, godz. 15:36 - Katarzyna Giżka