Prosiłbym o radę dotyczącą stosowania tzw. podwójnych wyróżnień. Zasadniczo z tego, co wiem, należy unikać stosowania podwójnych wyróżnień (jeżeli cudzysłów, to już nie kursywa itd.) Co się jednak dzieje w przypadku, gdy jakaś nazwa wymagająca wyróżnienia sama z siebie (np. tytuł książki) zostaje umieszczona jako wtrącenie w nawiasie? Czy w takich sytuacjach należy zastosować kursywę oraz nawias czy może tylko nawias?
Przykład: "Niektóre dzieła Mickiewicza (Pan Tadeusz) oraz Arystotelesa (Metafizyka) są znane przez wszystkich".
Czy taka sama sytuacja dotyczy podawania w nawiasach znaczeń danych słów?
Przykład: "Angielskie słowo work (praca, dzieło) może przyjmować różne znaczenia".

 

Rzeczywiście w pisowni polskiej przyjmuje się zasadę, według której nie stosuje się podwójnego wyróżnienia, tzn. jeśli zapisujemy tytuł książki, to wystarczy, jeśli użyjemy kursywy lub wstawimy cudzysłów, dla przykładu:

  1. Dramat pt. Wesele ukazał się w 1901 roku.
  2. Dramat pt. „Wesele” ukazał się w 1901 roku.

Zasada ta nie dotyczy nawiasów. Można w nich używać wszystkich innych znaków interpunkcyjnych, np. cudzysłowów, myślników, pytajników i innych.

Kiedy zapisuje się dany tytuł w nawiasie, należy go wyróżnić kursywą lub cudzysłowem. Lepiej użyć kursywy, która w tekstach naukowych coraz częściej zastępuje cudzysłów. W przykładzie podanym w pytaniu warto byłoby dodać wyrażenie na przykład. Wyglądałoby to następująco: „niektóre dzieła Mickiewicza (np. Pan Tadeusz) oraz Arystotelesa (np. Metafizyka) są wszystkim znane”. Proszę pamiętać, że w tym przypadku nawias nie jest konieczny.

Do zapisu słownikowego znaczenia słów należy stosować cudzysłów apostroficzny, np. work ‘praca’, (wyraz wyjaśniany powinien być zapisany kursywą). W tym wypadku nawias nie znosi obowiązku użycia cudzysłowu apostroficznego. Dokładne informacje o użyciu cudzysłowu apostroficznego można znaleźć pod adresem: http://www.kul.pl/cudzyslowy,art_73969.html [dostęp: 28.04.2017].

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017, godz. 10:56 - Natalia Sosnowska