Czy należy odmieniać przez przypadki nazwę czasopisma w języku łacińskim? Można zawsze bezproblemowo pisać "czasopismo Philosophia" i w dopełniaczu "czasopisma Philosophia" i wyraz łaciński "Philosophia" nie sprawia w tych wyrażeniach kłopotu. Jednakże jakbym chciał użyć nazwy periodyku bez określenia, że jest to czasopismo, to czy w przypadkach innych niż mianownik powinienem użyć łacińskich końcówek np. "Nie dostałem ostatniego numeru Philosophiae"  czy pozostawić formę nieodmienną "Philosophia" a może dodać polskie końcówki "Philosophii"?

 

Można używać polskich końcówek do nazw obcych. Dotyczy to nazw własnych w ogóle, a nazw czasopism w szczególności. Skoro można coś przeczytać w "Timesie", dlaczego nie w "Philosophii".

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2010, godz. 10:26 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn