Proszę o rozwianie wątpliwości, czy mieszkanka Coventry to coventrianka, a Wysp Zielonego Przylądka to kapowerdyjka? (przymiotnik – kapowerdyjska?), a mieszkaniec Petersburga to petersburżanin?

 

Słownik nazw geograficznych Jana Grzeni przy nazwie Coventry notuje: „jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się”, zatem należy powiedzieć mieszkaniec/mieszkanka Coventry. Osoba mieszkająca w Petersburgu to poprawnie petersburżanin/petersburżanka. Słownik Grzeni nie podaje nazw mieszkańców Wysp Zielonego Przylądka. Można tu jednak zastosować ogólną zasadę dotyczącą wielowyrazowych nazw miejscowych, która zaleca nazywanie ich mieszkańców opisowo, czyli mieszkaniec/mieszkanka Wysp Zielonego Przylądka.

Przymiotnik kapowerdyjski również nie istnieje w języku polskim.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2012, godz. 18:54 - Natalia Sosnowska