Proszę o rozwianie wątpliwości, czy w nazwach pomników wszystkie wyrazy piszemy dużą literą? Czy dajemy cudzysłów? Np. ...widzimy (")P/pomnik S/siusiającego C/chłopczyka(")..., ...widzimy P/pomnik Nelsona..., ...przed nami (")J/jeździec M/miedziany(")...?

 

Jeśli chodzi o nazwy pomników, to dotyczy ich taka sama zasada, jak w wypadku nazw ulic, tj. słowo pomnik piszemy małą literą, pozostałe elementy – wielką, jeśli jest to nazwa własna. Wątpliwości wzbudzają nazwy pomników, które w zasadzie nie upamiętniają konkretnej jednostki, jak właśnie siusiający chłopiec. Sądzę, że można potraktować tę nazwę jak tytuł (tak zdaje się funkcjonuje w języku oryginalnym "Manneken pis") i mówić o rzeźbie lub fontannie "Siusiający chłopiec", podobnie nazwa "Jeździec miedziany" funkcjonuje jak tytuł, w tytułach dzieł sztuki zaś piszemy wielką literą pierwszy wyraz. W takich przypadkach można też zastosować cudzysłów.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2012, godz. 19:02 - Natalia Sosnowska