Chciałam prosić o odpowiedź, jak powinno się pisać nazwy programów typu: DATA STEP, PROC STEP w liczbie mnogiej i w odmianie, tzn. DATA STEP`y, DATA STEP`u, DATA STEP`ie czy DATA STEP-y, DATA STEP-u...? A może jeszcze inaczej?


Powinno je się pisać bez apostrofu, tylko z łącznikiem DATA STEP-u, DATA STEP-owi, DATA STEP-em, o DATA STEP-ie, DATA STEP-y, DATA STEP-ów itd.

Apostrof zwykle jest sygnałem tego, że pewne litery opuszczamy, nie czytamy ich, np. George [dżordż], George’a [dżordża] – tu apostrof wskazuje na opuszczenie litery e w czytaniu.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 12:17 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn