Chciałabym zapytać, jaka jest poprawna odmiana województw: mazowieckim czy mazowieckiem, małopolskim czy małopolskiem, świętokrzyskim czy świętokrzyskiem?

 

Człon przymiotnikowy w nazwach województw w N. i Msc. przyjmuje końcówkę -im, typową dla tych przypadków w odmianie przymiotnikowej, stąd poprawne są formy: z województwem // o województwie mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim, pomorskim itd. 

Równolegle w języku funkcjonują rzeczownikowe nazwy regionów, mające rodzaj nijaki, zakończone w M. na -e,  odmieniane według wzorca przymiotnikowego z archaiczną końcówką -em w N. i Msc., np. z // o Mazowieckiem, Świętokrzyskiem, Pomorskiem.

To zróżnicowanie formalne znajduje odbicie w pisowni. Nazwy województw zapisujemy małymi literami, natomiast rzeczownikowe nazwy regionów - wielkimi.

Autor: Anna Majewska-Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 10:53 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn