KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

nagłówek KUL


Dzisiaj:
 • o godz. 13.30 odbędzie się pierwszy z cyklu wykładów Państwo to my
  pt. Początki Państwa i ustroju polskiego (Co smok wawelski może powiedzieć
  o stosunku do prawa).
  Wykład odbędzie się w sali 107 budynku Collegium Norwidianum.

10 lutego w pierwszą rocznicę śmierci
Arcybiskupa Józefa Życińskiego,
Wielkiego Kanclerza KUL,
profesora Wydziału Filozofii

o godz. 12.15 w kościele akademickim KUL
zostanie odprawiona Msza św.

Abp Życiński

Uroczystości towarzyszyć będzie konferencja
poświęcona dorobkowi filozoficznemu Zmarłego,
zorganizowana przez trzy Wydziały Filozofii,
z którymi związany był śp. Arcybiskup.

 
 • o godz. 16.30 Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL zaprasza na kolejne
  spotkanie z cyklu Aktualności teoretycznoliterackie. Pierwsza część spotkania
  poświęcona będzie osobie prof. Władysława Panasa, na drugą złożą się prezentacje
  nowych książek i zagadnień teoretycznych.
Wkrótce:
 • 2 lutego o godz. 17.30 w hali Targów Lubelskich w Parku Ludowym
  odbędzie się wystawa projektów Parku Ludowego w Lublinie, wykonanych
  m. in. przez studentów architektury krajobrazu KUL oraz dyskusja publiczna
  pt. Pomysły na Park Ludowy! Współorganizatorem inicjatywy jest
  Instytut Architektury Krajobrazu KUL.
 • W dniach 1-28 lutego będzie prowadzony nabór na bezpłatne kursy
  dokształcające
  w ramach projektu "Wykwlifikowana kadra szansą na lepsze jutro
  - studia podyplomowe i kursy dokształcające".
  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
Dział Informacji i Promocji Uniwersytetu 26.01.2012
Jeśli nie chcesz otrzymywać naszego newslettera wyślij e-mail na adres: newsletter@kul.pl