KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
nagłówek KUL

WKRÓTCE NA KUL:

KUL uzyskał z Watykanu prawo wyłączności
do wydania drukiem w formie książkowej
tekstów Kard. Josepha Ratzingera.

Opera Omnia

20 lutego o godz. 17.00
odbędzie się na KUL
uroczysta prezentacja 11 tomu
OPERA OMNIA pt. Teologia liturgii.

  • Koło Edytorów KUL zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim
    na krótką prozę. Tematyka prac powinna być związana z jedną z trzech kategorii
    ustalonych przez organizatorów: literatura fantasy i science fiction, literatura kryminalna
    i polityczna, literatura psychologiczna i obyczajowa.
 
22 lutego 2012 r. mija 90. rocznica śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela naszego Uniwersytetu
ks.Radz43.jpg

    Z tej okazji Wydział
Filozofii, wydaje jego niepublikowaną nigdy pracę doktorską,
    23 lutego zaś organizuje sesję poświęconą dorobkowi organizacyjnemu i naukowemu
    pierwszego rektora Uniwersytetu Lubelskiego.

    Uroczystości 90. rocznicy śmierci Założyciela KUL rozpocznie Msza św. o godz. 12.15
    w kościele akademickim KUL.
    Mszy św. przewodniczył będzie JE Abp prof. Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL.
Dział Informacji i Promocji Uniwersytetu 14.02.2012
Jeśli nie chcesz otrzymywać naszego newslettera wyślij e-mail na adres: newsletter@kul.pl