Dziedziniec KUL

Wieści z KUL
studenci

Szanowni Państwo!

Otrzymują Państwo pierwszy newsletter z KUL, informujący o tym, co dzieje się na naszym Uniwersytecie.

Otwarte seminaria na KUL
seminarium

W ramach otwartych seminariów na KUL (projekt ICT) 8 marca br. odbędzie się seminarium pt. The Communist Experiment. Poprowadzi je James McAdams – profesor University of Notre Dame, Nanovic Institute Notre Dame, Indiana, USA.

SZCZEGÓŁY

Wiosenne Wykłady Otwarte
KUL

W dniach 10 i 11 marca br. KUL organizuje Wiosenne Wykłady Otwarte, popularyzujące wśród uczniów szkół średnich dziedziny nauki uprawiane na Uniwersytecie.

PROGRAM

52. Tydzień Filozoficzny
filozofia

W dniach 8-11 marca br. na KUL odbędzie się 52. Tydzień Filozoficzny pt. Filozofia Szczęścia, organizowany przez Koło Filozoficzne Studentów KUL. Tydzień Filozoficzny to jedna z najstarszych konferencji cyklicznych organizowanych na naszej Uczelni.

PROGRAM

Wielki Post, Kościół Akademicki KUL
Kościół Akademicki

12 marca br. o godz. 18.00 odbędzie się Akademicka Droga Krzyżowa, natomiast w dniach 22-25 marca II. tura Rekolekcji Wielkopostnych, które poprowadzi ojciec Wojciech Żmudziński SJ (Centrum Arrupe, Gdynia).

SZCZEGÓŁY

Wiosenne Dni Biblijne
księga

Tegoroczne Wiosenne Dni Biblijne, poświęcone biblijnej koncepcji kapłaństwa, odbędą się w dniach 24-25 marca br. Obrady naukowe będą prowadzone pod hasłem: Od Melchizedeka do Jezusa - Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie.

PROGRAM

Nowości w ofercie edukacyjnej
absolwentka

Od roku akademickiego 2010/11 KUL wprowadza do swojej oferty edukacyjnej trzy, nowe w polskim systemie kształcenia wyższego, kierunki studiów: retoryka stosowana, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody oraz mediteranistyka.

SZCZEGÓŁY

Nowy Przegląd Uniwersytecki
przegląd Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym numerem Przeglądu Uniwersyteckiego - dwumiesięcznika dokumentującego najważniejsze wydarzenia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI
 1 % podatku dla Fundacji Rozwoju KUL
Fronton

Osoby chcące wesprzeć działalność naszego Uniwersytetu, zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Rozwoju KUL.

SZCZEGÓŁY

 Dział Informacji i Promocji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, newsletter@kul.pl,  www.kul.pl