KUL

Niemiecka dywersja w Polsce
forpoczta
21 października zapraszamy do uczestnictwa w seminarium otwartym z historii XX wieku. Referat pt. Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce we wrześniu 1939 r. wygłosi dr Tomasz Chinciński. Organizatorami są: Instytut Historii KUL oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
Spotkanie z twórcami filmu
Popiełuszko

Duszpasterstwo Akademickie KUL zaprasza na spotkanie z reżyserem filmu "Popiełuszko. Wolność jest w nas" Rafałem Wieczyńskim oraz odtwórcą głównej roli Adamem Woronowiczem. Spotkanie odbędzie się 21 października, poprowadzi je o. Krzysztof Ołdakowski, SJ - redaktor naczelny Przeglądu Powszechnego.

Transfer wiedzy i technologii
transfer 21 października odbędzie się konferencja naukowa Znaczenie badań naukowych i komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych dla gospodarki. Inauguruje ona współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Transfer wiedzy i technologii szansą na gospodarczy rozwój Polski”. 
O moralności
Biblia

W dniach 21-22 października na naszym Uniwersytecie będzie miała miejsce międzynarodowa konferencja biblijna pt. Biblia a moralność. Współczesne problemy moralne w świetle słowa Bożego. Wykład inauguracyjny wygłosi Kard. William Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przewodniczący Papieskiej Komisji Biblijnej. Organizatorem konferencji jest Instytut Nauk Biblijnych KUL.

Potrzeba sacrum
Profesor

W dniach 21-23 października Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL oraz Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną organizują  konferencję  pt. Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u. Konferencja ta dedykowana jest śp. Marii Jasińskiej Wojtkowskiej.

Pogodnie..
Pogodno
W dniu 23 października odbędzie się koncert inaugurujący dzialalność Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. 
Religiologia w Polsce
religia Katedra Historii i Etnologii Religii KUL zaprasza 25 października do udziału w sympozjum naukowym Badania religiologiczne w Polsce. W ramach sypmozjum odbędzie się uroczyste wręczenie Księgi Pamiątkowej dedykowanej Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin.
Szczegółowo o metanotrofach
metanotrofy
25 października zapraszamy na seminarium otwarte nt. Ekstremofilne metanotrofy: od genomu do biotechnologii (Extremophilic methanotrophs: from genome to biotechnology). Seminarium odbędzie się  z udziałem profesora Yuria Alexandrovicha Trotsenko z Rosyjskiej Akademii Nauk.
 Pożegnanie niezapomnianych filozofów w Kościele Akademickim KUL
Msza św. 26 października br. o godz. 12.15 zostanie odprawiona Msza św. w intencji śp. Księdza Profesora Edwarda Iwo Zielińskiego.
28 października o godz. 12.15 odprawiona zostanie Msza żałobna w intencji Księdza Profesora Tadeusza Stycznia.
Wykład prof. Vatera
tłumaczenie Instytut Filologii Germańskiej zaprasza 26 października  na wykład gościnny prof. dr hab. Heinza Vatera z Uniwersytetu w Kolonii nt. Angewandte Linguistik: Sprachentgleisungen - Versprecher, TOP-Phänomen, dichterische Freiheit.
Poród domowy
noworodek 26 października na KUL odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe pt. Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej.
WNP
WNP Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie we współpracy z Instytutem Politologii KUL, Fundacją Rozwoju KUL oraz Fundacją Konrada Adenauera zapraszają do zgłaszania udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja - bezpieczeństwo - konflikty etniczne, która odbędzie się 26 października.
Św. Augustyn o Julianie z Eklanum
Augustyn 28 października  na KUL będzie miało miejsce posiedzenie naukowe wraz z referatem dr. Romana Majerana nt. Sylwetka Juliana z Eklanum w świetle pism polemicznych św. Augustyna. Organizatorzy to Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL.
Otwieramy Drzwi
DOD 28 października zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi w KUL. Dla wszystkich zainteresowanych studiami na naszym Uniwersytecie przygotowaliśmy bogaty  program. Zapraszamy!
Przejście
Scena Plastyczna 30 i 31 października Scena Plastyczna KUL zaprezentuje spektakl Leszka Mądzika pt. "Przejście". Autorem muzyki do spektaklu, którego premiera miała miejsce 2 października  br., jest Tomasz Stańko.

 Dział Informacji i Promocji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, newsletter@kul.pl,  www.kul.pl